Tre glædelige nyheder for etnisk ligestilling på arbejdsmarkedet.

Tirsdag d. 11. jan. skriver Dansk Industri's direktør Hans Skov Kristensen, i Politiken, "at han er træt af at høre på den indre svinehund og dens mange griseavlere..". Og videre bl.a. at "mange gange er det ligefrem en fordel med en international baggrund i virksomheder, der agerer mere og mere internationalt.".

- Finansminister Mogens Lykketoft vil i følge Nordjyske Stiftstidende ansætte en etnisk kampagneleder for at få ansat flere etniske indenfor staten.

- Og formanden for Fr.havn kommunes arbejdsgruppe vedr. etniske minoriteter, Mogens Dam (S), "håber på at virksomhederne i hele kommunen vil tage sagen op til debat i diverse personaleudvalg - og pointerer, at kommunen som arbejdsplads naturligvis er indstillet på at gå forrest. - Det er en opgave der skal løses gennem dialog og nuanceret debat."

Sekretær for Frederikshavn Multietniske Forening, Arne Hansen, håber så, at medierne nu vil gøre deres til, at disse positive budskaber fra væsentlige arbejdsmarkedspolitiske aktører også når ud til de etniske mindretal, så de får muligheden for at tage udfordringen op ved at søge de stillingsopslag der nu må komme. Helt afgørende bliver det dog, at unge som voksne fra de etniske mindretal igen tør fatte tillid til, at det efter den nødvendige uddannelsesindsats også vil være muligt at søge arbejde på lige vilkår.