Pressemeddelelse

Man bør kunne anke flygtningenævnets afgørelse -
Indenrigsministeren kaldt i samråd

Flygtningenævnet har den 3. februar afslået at genoptage tre sager for 7 østslavonere. Flygtningenævnet mener ikke, at der er fremkommet oplysninger siden deres første afgørelse i november 1998, som kan begrunde at sagerne skal tages op til ny vurdering.

SF's udlændingeordfører Knud Erik Hansen siger, at det er uholdbart, at det er det samme flygtningenævn, der tidligere har givet afslag på asyl, der nu har afvist at genoptage sagerne. Når flygtningenævnet skal afgøre om en sag kan genoptages skal det nemlig ikke kun vurdere om der er nye oplysninger. Det skal reelt også vurdere om deres tidligere afgørelse har været korrekt og så kan de ikke være uvildige.

Knud Erik Hansen siger, at flygtningenævnet i 1998 forudsatte at østslavonere, der havde være med i den serbiske hær uden problemer kunne vende tilbage, fordi der var vedtaget en amnestilov. Det har siden med al tydelighed vist sig, at amnestilo-ven ikke fungerer. Man kan derfor som østslavoner risikere vilkårlige anklager om krigsforbrydelser med krav om hårde straffe.

Senest har er en asylansøger Milenko Macura, som Danmark har sendt tilbage til Kroatien, blevet anklaget for krigsforbrydelser med krav om mange års fængsel. Han er varetægtsfængslet på 6. måned. Han skulle efter loven ubetinget have haft amnesti.

Knud Erik Hansen har derfor indkaldt indenrigsministeren til samråd i retsudvalget.

Det er Knud Erik Hansens opfattelse, at der bør findes en løsning, så østslavonerne kan få humanitær opholdstilladelse. Han siger, at man ikke sende 20 personer, der nu i 1½ år har sat kroaterne i et dårligt lys tilbage til Østslavonien, hvor vold og chikane er dagligdag.

Samrådsspørgsmålet har følgende formulering:

"Der ønskes en vurdering behovet for at give asylansøgere mulighed for at kunne anke flygtningenævnets afgørelser, sådan at det ikke er det samme organ, der skal bedømme om grundlaget for en afgørelse har været korrekt og specielt i lyset af, at flygtningenævnet i en kendelse af 3. februar 2000 har afvist at genoptage tre sager og herunder ikke har taget hensyn til, at oplysningerne klart udsiger, at amnestiloven ikke fungerer, og at det har været en forudsætning for en tidligere kendelse."