NØDRÅB - "VI ER OGSÅ DANSKERE!"

Indholdet såvel som tonen i den yderste højrefløjs polemik imod indvandrere i almindelighed og muslimer i særdeleshed udviser i stigende grad skræmmende historiske paralleller til tidligere propaganda imod jøderne, hvilket vi opfordrer alle til at vende sig skarpt imod.

Vi ønsker at tilkendegive vor afstandtagen over for den meget skingre, nedladende og krænkende tone, som etniske minoriteter mødes med fra højrefløjens side og i dele af pressen, hvor mennesker og kulturtræk af ikke-dansk oprindelse fremstilles som suspekte og tilbagestående.

Vi ønsker at udtrykke vor store bekymring for den tiltagende tendens til diskrimination, hvormed politiske partier mistænkeliggør og kriminaliserer etniske minoriteters familiesammenføringer og ægteskaber, og hvormed navne af ikke-dansk oprindelse i sig selv er en næsten uoverstigelig hindring for at få arbejde.

Vi ønsker at opfordre pressen til i langt videre omfang at trække på nedenstående partiløse indvandrerforeninger og -organisationer, når indvandrerpolitik og -problematik skal belyses, så en mere nuanceret fremstilling opnås end den, der er bestemt af snævre partipolitiske hensyn til udsving i meningsmålingerne.

Vi ønsker lige rettigheder og lighed for loven, ikke blot af navn, men også af gavn – for kun igennem en sådan utvetydig anerkendelse og respekt fra officiel side kan etniske minoriteters tilstedeværelse og tilværelse normaliseres som en ligeværdig og naturlig del af det øvrige danske samfund.

Vi er en del af Danmark, og Danmark er en del af os.

ANTIDISKRIMINATIONSFORBUNDET (IDFAD): 86 18 08 09
DE ETNISKE MINDRETALS SAMMENSLUTNING (INDSAM): 33 93 25 22
ETNISKE MINORITETERS LANDSORGANISATION (ELO): 33 22 95 22
ETNISK DEBATFORUM: 38 88 19 77
ETNISK UNGDOM: 20 96 90 98
FAIR PLAY: 40 15 47 71
INDVANDRERRADIOERNES SAMMENSLUTNING: 86 18 09 12
ISLAMOPHOBIA 2000: 20 96 90 98
PARAPLYORGANISATION FOR ETNISKE MINORITETER (POEM): 35 36 34 10
SAMMENSLUTNINGEN AF INDVANDRERFORENINGER I DANMARK (DMGT): 38 11 18 30
SAMMENSLUTNINGEN AF UNGE MUSLIMER (SUM): 21 47 46 61
SOMALISKE FORENINGERS FÆLLESRÅD: 43 64 57 20

Følgende har også erklæret sig enige:
Rådet for Etniske Minoriteter: 39 69 94 11
Akelin - Akademikere for Etnisk Ligestilling: 33 22 95 21