Hjemmeside for flygtninge og positiv fred
Arne Hansen - Sønderjyllands Alle 35 - DK-9900 Frederikshavn - tlf. 98 42 55 42 - email arnehans@post3.tele.dk

Dialog mellem SF'ere og multietniske d. 29. april kl. 14

Alle interesserede inviteres til at være med til et dialog-møde med bl.a deltagelse af SF-byrådsmedlemmerne Paul Rode Andersen og Ib Bjørn Poulsen allerede lørdag d. 29. april kl 14 i Danmarksgade 78,1 (opgang i gården)

SF's lokale partiafdeling i Frederikshavn har henvendt sig til Frederikshavn Multietniske Forening, som har sagt ja tak til et fælles dialog-møde, hvor man kan fortælle om hinandens arbejde og lære hinanden at kende De 2 SF-byrådsmedlemmer,

Paul Rode Andersen og Ib bjørn Poulsen vil holde et lille oplæg om deres arbejde. Paul er formand for børne og ungdomsudvalget og er samtidig kendt blandt etniske som et engageret medlem af Arbejdsgruppen vedrørende etniske minoriteter, jf f.eks. sagen om mobning, og han deltog i Multietniske Forenings nylige generalforsamling.

Ib Bjørn Poulsen er medlem af socialudvalget, som bl.a. integrationsafsnittet hører under. Således er Socialudvalget ansvarlig for en stor del af det praktiske arbejde med at integrere og uddanne nye flygtninge, og skaffe dem job. Bjørn sidder også i byrådets økonomiudvalg.Og desuden har Bjørn efterhånden undervist mange nye flygtninge i hvordan det danske samfund fungerer.

Bl.a vil SFerne gerne høre om hvordan flygtninge trives i Frederikshavn, hvilke evt problemer etniske mindretal typisk oplever, samt hvilke forventninger mennesker fra de etniske mindretal har til SFernes byrådspolitik ?

Så alle er velkomne til at komme og stille kritiske spørgsmål til de 2 SFere som sammen med Socialdemokratiet og CD er medansvarlige for kommunens budget for i år

Medlemmerne af SF i Frederikshavn vil også gerne høre om Frederikshavn Multietniske Forening og det arbejde for bedre levekår, etnisk ligestilling og flerkulturel integration foreningen forsøger at gøre her.

Der vil blive rig lejlighed til en uformel snak tværs over kaffebordet om alle de emner man ønsker at snakke om. Frederikshavn Multietniske Forening håber at der ligesom til mødet med Dansk Folkeparti, vil møde mange interesserede mennesker op og at der vil udvikle sig en frodig dialog, der kan gøre alle lidt klogere på hinanden lørdag eftermiddag d. 29. april i Danmarksgade 78.1, hvor alle mennesker er velkomne

Frederikshavn Multietniske Forening stiller sig gerne til rådighed for en dialog med andre lokale partiforeninger, som udtrykker interesse herfor.

« « «