Århus Stiftstidende, den 6. juni 2000:

Nyt parti vil forene minoriteter

Faklens redaktør og Idfad-talsmand udgør ledelsen i det nye parti

Af Jette Westphal og Ritzaus Bureau

Et sort mørke og en lysende rød sol med stråler i alle retninger. Det er symbolet på et nyt parti, som nu går i gang med at samle de nødvendige godt 20.000 underskrifter, der er adgangsbilletten til et folketingsvalg. Minoritetspartiet med undertitlen "Frihed til forskellighed" regner med at nå dem i løbet af sommeren.

Det nye parti havde valgt Grundlovsdag til at præsentere sit politiske grundlag og sin partitop. Formanden hedder Rune Engelbreth Larsen. Han er cand.mag. i idéhistorie og religionsvidenskab, men bedst kendt som redaktør af det kontroversielle tidsskrift Faklen. Næstformand er Souhail Ibrahim, frafalden socialdemokrat og kendt som formand for indvandrerorganisationen Idfad samt som formand for den århusianske fædregruppe.

Repræsenterer sig selv
I partiets hovedbestyrelse sidder også Leyla Tamer, der ifølge egne ord repræsenterer sig selv, samt stud.mag. i forhistorisk arkæologi Carsten Risager og stud.theol. Jeppe Berg Sandvej, begge med tilknytning til Faklens redaktion. Set med partiledelsens øjne er Danmark et land med diskrimination af minoriteter, herunder etniske, overvågning og ensretning, med udstødte, fattige og hjemløse, med kapitalcentralisering, politisk magtmisbrug og eurocentrisme, og ikke underligt hviler partiets fundament på en opfattelse af, at ethvert menneske er unikt, og at ethvert menneske er en ligeværdig del af samfundet.

- Vi har aldrig haft en så højreorienteret indenrigsminister som Karen Jespersen, sagde Rune Engelbreht Larsen, der sagde, at regeringens konkrete politik over for indvandrere er "langt farligere" end ytringer fra tidligere folketingsmedlem Mogens Glistrup og samtidig betegnede aktiveringen i regeringens beskæftigelsespolitik som "tvangsarbejde". Han mener, at regeringen "udsulter de fattige" og dermed "producerer tvangsfjernelser".

Pres på andre partier
Partiet håber at presse andre partier til at opstille flere indvandrerkandidater til Folketinget.

- Det er pinligt, at der kun opstilles 6-7 kandidater på landsplan, sagde Souhail Ibrahim ved stiftelsen.

Foreløbig har omkring 200 mennesker meldt sig ind i partiet, som opererer med en startkapital på små 20.000 kr. og en forestilling om, at det som tungen i vægtskålen kan forhindre, at en ny statsminister kommer til at hedde Rasmussen til efternavn.

Det håber Minoritetspartiet, at Socialdemokratiet tager til efterretning. Hverken S eller Det radikale Venstre har partiets sympati. Direkte spurgt bekender formand Rune Engelbreth Larsen, at partiet ikke betragter sig som socialistisk, og for Souhail Ibrahim er det væsentligt at fastslå, at partiet ikke stiler efter at blive et rent indvandrerparti.