Hjemmeside for flygtninge og positiv fred
Arne Hansen - Sønderjyllands Alle 35 - DK-9900 Frederikshavn - tlf. 98 42 55 42 - email arnehans@post3.tele.dk

Rejseindtryk fra Sri Lanka

Lørdag d. 24. juni vil Søren Søndergaard fortælle nordjyderne om rejseindtryk fra den krigshærgede ø, hvor titusinder er blevet dræbt og hundredetusinder er blevet drevet på flugt. Mødet holdes i Frederikshavn kl. 13, Danmarksgade 78,1 (bag Tele-butikken) og i Aalborg kl. 15,30 i Socialisternes Hus, Nytorv 13 B,1. Alle er velkomne - gratis entre.

Folketingsmand Søren Søndergaard, Enhedslisten, tog for nylig ene mand til Sri Lanka for at undersøge de forhold, som Danmark tvangsudviser afviste asylsøgere til. Der bliver mulighed for at drøfte situationen for de udviste tamilske asylsøgere, men også dansk- og EU-asylpolitik i almindelighed kan diskuteres - her forud for folkeafstemningen d. 28. sept.

Baggrund: Der har i mere end 17 år været krig i Sri Lanka, men vi hører kun meget lidt om det. Vi har hørt om bombeattentater på både singalesisk og tamilske ledere... For få måneder siden blussede krigen voldsomt op igen. Herunder generobrede de tamilske tigre det strategisk vigtige Elefantpas, som er adgansvejen til den tabte tamilske Jaffnahalvø ...

Ifølge en tamilsk iagttager her i Danmark , Pancharajah Thambipillai, skete det efter at den Singalesiske regering afviste våbenhvile med de Tamilske tigere.
Videre fortæller Pancharajah at flere hundrede tusinde civile nu er klemt inde i krigszonen eller på flugt igen. Den Singalesiske hær forsøger at stoppe flugt, ved at indføre udgangsforbud, mange tamiler som har forsøgt at flygte fra stedet er brutalt blevet skudt ned. Der er pressecensur på Sri Lanka. Regeringen kontrollerer alle nyheder og redigerer dem selv selv, før de kommer ud til offentligheden. Journalister kan ikke bevæge sig frit i landet, og får kun adgang til de historier som regeringen tillader.

Aviser og andre medier på Sri Lanka, som forsøger at trodse regeringen ved at give et andet syn på krigen bliver lukket, ligesom vi høre det i Jugoslavien og andre steder. Den danske udenrigsminister Niels Helveg Petersen gav for nylig udtryk for et ønske om, at oprette en fri TV station til Jugoslavien, som skulle sende via satellit.

Det er på tide at udenrigsminister Niels Helveg Petersen og andre får øjnene op for situationen på Sri Lanka og begynder at stille spørgsmål, mener Pancharajah. Tamilerne er blevet undertrykt i et halv århundrede nu og ingen menneskerettigheder er blevet overholdt.

Der er tid nu til atter at huske den glemte krig, slutter Pancharajah.


Mødet er arrangeret af Thava Sinnavar og Frederikshavn Multietniske Forening.

« « «