Hjemmeside for flygtninge og positiv fred
Arne Hansen - Sønderjyllands Alle 35 - DK-9900 Frederikshavn - tlf. 98 42 55 42 - email arnehans@post3.tele.dk

Sådan finder du FN's Flygtningehøjkommissariats nye kritiske rapport om EU's asylpolitik:

Gå ind på UNHCRs officielle hjemmeside www.unhcr.ch

Under WHAT'S NEWS findes rapporten med følgende omtale:

Check here for the latest updates and additions to the site. Friday 7 July: "The trafficking and smuggling of refugees - the end game in European asylum policy?", by John Morrison, analyses the response of European governments to the increasing problems of human trafficking and smuggling (PDF format, 300KB)

Rapporten er på 101 sider og kan f.eks. åbnes med programmet acrobat reader.

Med de bedste hilsener Henrik Broberg

« « «