Frederikshavn d. 22.07.00

Til Flygtningenævnet, Indenrigsminister Karen Jespersen og andre ansvarlige instanser for dansk asylpolitik.

Ifølge Niels Rohleder i Information d. 19.07.00 (jf. denne artikel), så har Flygtningenævnet nu givet asyl til en ellers tidligere afvist tamil. "Begrundelsen er de alvorlige torturskader, han fik i sensommeren og efteråret 1998, mens han var sendt retur til Sri Lanka efter at have fået afslag på sin første asylansøgning i Danrnark."

Jeg vil derfor opfordre Flygtningenævnet til at nyvurdere sin åbenbart urealistiske opfattelse af sikkerheden for de udviste asylsøgere - ikke mindst nu hvor tamiler, der står til udvisning med rette frygter for også at blive tortureret.

Dette behov kan yderligere understøttes af en ny Amnsty-rapport om forringelse af sikkerheden, "Sri Lanka. New Emergency Regulations - Erosion of Human Rights Protection". Rapporten findes her.

Jeg håber på et hurtigt svar

Med venlig hilsen
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn,
medlem af Landsforeningen af Danske Flygtningevenner