Berlingske Tidende, søndag den 20. august 2000:

Indvandrerkritik af DR og TV 2

Antallet af lokale indvandrermedier er eksploderet de seneste år. De etniske minoriteter mener ikke, de landsdækkende stationer henvender sig til dem. Danmarks Radio erkender problemet, men har ikke planer om nyhedsformidling specifikt henvendt til etniske minoriteter.

Af Line Vaaben Juhl

Nydanskerne har i stigende grad erobret de lokale medier. Inden for de seneste to år er antallet af TV-stationer med indvandrerbaggrund alene i København vokset fra fire til ti. Hertil kommer en lang række lokalradioer. Og det er et billede, der går igen over hele landet, siger formanden for De Etniske Minoriteters Landsorganisation, ELO, Muharrem Aydas.

"Det er boomet de senere år. Og det skyldes et stort behov. Det er vigtigt for indvandrer- og flygtningegrupperne, at der findes medier, der henvender sig til dem. De nationale kanaler opfylder ikke det behov, men det gør vi," siger Muharrem Aydas, der også er formand for lokalstationen Tv-mosaik, som sender to timer om ugen på Kanal København på syv forskellige sprog.

Thomas Tufte, forskningslektor ved Film og Medievidenskab på Københavns Universitet, er i gang med et to-årigt forskningsprojekt om etniske minoriteters mediebrug og identitetsdannelse. Hans foreløbige resultater bekræfter, at der mangler medietilbud til de etniske minoriteter.

"Jeg kan godt forstå, at de synes, deres behov ikke bliver tilgodeset af de landsdækkende kanaler. Som danske public service-kanaler burde DR og TV 2 have nogle programmer, der henvender sig til etniske minoriteter," siger Thomas Tufte.

En undersøgelse, som Danmarks Radio netop har offentliggjort, viser, at etniske minoriteter efterlyser flere nyheder om danske forhold på deres eget sprog. Mindst 100.000 kan ikke følge med på grund af sprogbarrieren, og undersøgelsen konkluderer, at der er behov for nyhedsformidling rettet specifikt imod de etniske minoriteter. Det findes på tekst-TV og radio, men ikke på TV, til trods for at TV er det foretrukne medie blandt etniske minoriteter.

DR erkender problemet, men har ingen planer om at lave nyheder om danske forhold til indvandrere.

"Vi tror ikke på ghettoprogrammer, der udelukkende henvender sig til indvandrere," siger programchef Torben Frølich. Stationen vil dog i løbet af det næste års tid lancere programmer, der handler om indvandrere, men som henvender sig til både danskere og indvandrere.