Åbent brev til FDB og andre tørklædeforskrækkede arbejdsgivere

Den 10. august idømte Landsretten Magasin en bøde på 10.000 kr. for at diskriminere en 15årig muslimsk pige ved at nægte hende at bære tørklæde i forbindelse med et praktikforløb. I forlængelse af dommen har FDB og Dansk Supermarked erklæret, at de vil fortsætte med at nægte at ansætte piger og kvinder med tørklæder. Det gør de dels med henvisning til hensynet til kunderne, og dels af hensyn til ledelsesretten.

En lang række andre virksomheder har givet udtryk for det modsatte og har formået at tage udfordringen positivt op. De har for længst tilpasset holdninger, etik og evt. uniform til den mangfoldige og multikulturelle virkelighed, der præger dagens Danmark. De tillader religiøst betinget hovedbeklædning. Og det er positivt at Magasin også har besluttet at acceptere Landsrettens afgørelse.

Det forekommer uforståeligt, at virksomheder som FDB og Dansk Supermarked, med så bred en kundeflade og et så mangfoldigt kundeunderlag, erklærer at de ikke har tænkt sig at respektere landsretsdommen. I FDB's og Dansk Supermarkeds butikker skal tørklæder stadig være forbudt på den ansattes side ved kasseapparaterne. Det gør ikke de to virksombeders stillingtagen mere acceptabel, at denne praksis forsøges legitimeret som noget kundernes ønsker. Udover at grundlaget for denne vurdering i sig selv er yderst tvivlsomt, forekommer det at være et mærkværdigt argument især i en virksombed som FDB, der på områder som menneskerettigheder og miljø fører sig frem med en etisk politik.

Det er irriterende at skulle bruge energi på sådanne konflikter, i stedet for en bred accept af, at vi i Danmark kan være forskellige og alle bør medvirke til en respektfuld integration i et fælles samfund ! Det burde FDB, Dansk Supermarked og andre kunne indse. Men deres holdninger har konsekvenser for en i forvejen udskældt gruppe mennesker i vores samfund -i form af udelukkelse fra visse typer jobs. Derfor reagerer vi. Og derfor opfordrer vi på det kraftigste FDB, Dansk Supermarked og andre tørklædeforskrækkede virksomheder til øjeblikkeligt at standse diskriminationen af muslimske piger og kvinder med tørklæder.

Underskrivere:
Dansk Flygtningehjælp, Dansk Socialrådgiverforening, Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskriinination, Etniske Minoriteters Landsorganisation (ELO), FN-forbundet INDsam. Integrationsrådet i Københavns kommune, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed. Kvinderådet, Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske, Mellemfolkeligt Samvirke, Red Barnet. SOS mod racisme, U-landsorganisationen Ibis, Bela Hamvas Klub, Center for Tværkulturelt Boligarbejde. Calabash Association


Pressemeddelelse, 20. september 2000

Åbent brev til FDB, Dansk Supermarked og andre tørklædeforskrækkede arbejdsgivere

17 organisationer opfordrer på det kraftigste FDB, Dansk Supermarked og andre tørklædeforshrækkede virksomheder til øjeblikkeligt at standse diskriminationen af muslimske piger og kvinder med tørklæder. Det sker i et åbent brev, der i dag er sendt til FDB, Dansk Supermarked og pressen. I det åbne brev hedder det bl.a.;

"Den 10. august idømte Landsretten Magasin en bøde på 10.000 kr. for at diskriminere en 15-årig muslimsk pige ved at nægte hende at bære tørklæde i forbindelse med et praktikforløb. (...) Det forekommer uforståeligt, at virksomheder som FDB og Dansk Super-marked, med så bred en kundeflade og et så mangfoldigt kundeunderlag, erklærer, at de ikke har tænkt sig at respektere landsretsdommen. I FDB's og Dansk Supermarkeds butikker skal tørklæder stadig skal være forbudt på den ansattes side ved kasseapparaterne."

Organisationerne udtrykker deres irritation over, at der skal bruges tid på sådanne konflikter istedet for en bred accept af, at vi i Danmark kan være forskellige og alle bør medvirke til en respektfuld integration i et fælles samfund.

Organisationerne håber på at dette initiativ kan være med til at få FDB, Dansk Supermarked og andre til at opgive denne åbenlyse dishrimination.

Med venlig hilsen MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE