Tørklædeforbydende FDB-formand ligeglad med udmelding

Den 02. oktober 2000

Kære John Reynolds.

Jeg kvitterer hermed for modtagelsen af dit overklippede medlemsbevis.

Vi opgør dit eventuelt tilgodehavende i FDB efter sædvanlige retningslinier og tilsender dig pengene, idet vi ikke har mulighed for og heller ikke vil overføre pengene til Mellemfolkeligt Samvirke. Den handling bør du foretage selv.

Jeg tager til efterretning, at du ikke ønsker at handle i FDB mere og ønsker dig held og lykke med at finde en anden dagligbutik med et andet syn på muslimske kvinders ret til at bære tørklæder, når de optræder i en butik. Den folkebevægelse, du har undervejs, vil vi naturligvis interesseret følge størrelsen på.

Jeg tager til efterretning på bestyrelsens vegne, at du mener, vi har kvajet os. Sådan ville jeg aldrig udtale mig om viceborgmester, uanset hvad han end foretog sig. Den mening, du giver udtryk for, gælder altså en virksomhed i din kommune, som i forhold til sin størrelse - og det er ikke så lidt endda - integrerer og beskæftiger langt det største antal nye danskere - op imod 3.000. Det er så den tak, vi skal have, og det tager jeg til efterretning. (Hvor mange nydanskere arbejder på Albertslund Rådhus?)

Vi er overhovedet ikke bange for at komme i bekneb for arbejdskraft, fordi vi har en progressiv og stærk integrationspolitik og tager vores opgave som stor virksombed over for nye danskere aldeles alvorlig. En længere diskussion omkring, hvorvidt tørklæder er religiøse eller kulturelt betingede, kan vi tage en anden gang, hvis du ellers har lyst til at stille op til diskussion. Jeg stiller gerne op!

Med venlig hilsen

Ebbe Lundgaard
formand, FDB

PS. Du modtager senere på ugen som viceborgmester et mere officielt brev fra mig.