Randers Amtsavis, Oktober 2000:

Tamil oplever dansk kulde

Af Helle Frehr

Der er koldt i Danmark, men hvis blodet fryser til is i den tamilske mor, Uma Ratnavadyvels, årer, er det ikke på grund af det danske vejr. Snarere på grund af danskernes tilsyneladende ligegyldighed og følelseskulde overfor hendes skæbne.

Uma, der bor i Hobro, står overfor at blive smidt ud af landet på grund af noget absurd paragrafrytteri. Hun har - gennem sin advokat, Bjarne Overmark, Randers - bønfaldet indenrigsministeriet om en dispensation. Men nej.

Hun risikerer fængsel på Sri Lanka, men ser ingen anden udvej end at tage sin lille dreng, Rossan på et halvt år, med sig. På den måde håber hun at få en mildere behandling, trods den hårde medfart mange hjemvendte flygtninge får, når de lander i Colombo.

Selvforsørgende
Rossans far forsørger familien med sit arbejde. Alligevel vil de danske myndigheder sende barnets moder, Uma Ratnavadyvel, hjem til Sri Lanka stik imod al sund fornuft.

Uma er gift og har et danskfødt barn, alligevel kan hun ikke få opholdstilladelse i Danmark. Det skyldes, at ægtemanden, der ellers har boet her i otte år, først fik sin i 1998. Loven siger, at opholdstilladelsen skal have været gældende i tre år, inden man kan søge om familiesammenføring, og der mangler knap et halvt år.

Nu står Uma overfor udvisning til Sri Lanka sammen med sit barn. Da kvinden kommer fra samme landsby som oprørslederen Prabakaran fra de tamilske tigre, er hun i særlig stor fare. Hun risikerer at blive smidt i fængsel med sit lille barn straks ved ankomsten til lufthaven i Colombo.

Tortur
Randers Amtsavis har på det seneste bragt grusomt nyt om forholdene på Sri Lanka. To norske advokater har besøgt landet og skrevet en rystende rapport. I lufthavnen kræver regeringens politistyrke åbenlyst en bestikkelse af hjemvendte tamiler, der svarer til en årsløn. Kan de ikke betale, er de næsten sikre på fængsel under umenneskelige forhold.

Forhør, tortur og voldtægt hører til dagens orden i fængslerne. På den måde aftvinger man flygtningene tilståelser om at have hjulpet de tamilske tigre.

- Op til 250 mennesker spærres inde i celler så trange, at fangerne ikke har plads til at sætte eller lægge sig ned. Cellerne har hverken senge eller tæpper. Man må sove på den bare beton. Maden er uspiselig og cellerne varme og fulde af insekter og rotter, lyder den norske topadvokat, Trond Romstads beskrivelse af forholdene overfor Randers Amtsavis.

Humant sindelag
Indenrigsminister Karen Jespersen har afvist at give Uma dispensation, selv om den fortvivlede moder blot har brug for et halvt år, inden hun kan søge om familiesammenføring.

Som socialminister var Karen Jespersen ellers kendt for sit humane sindelag og for at tale de svages sag, men nu er hun indenrigsminister og har travlt med at tale for en skærpelse af udlændingeloven.

Hjerte og husrum
Den medmennesklige gestus, som Danmark tilsyneladende ikke kan bringe over sit hjerte, kommer nu som en udstrakt hånd fra Norge. Advokat Trond Romstad, der sammen med Knut Olav Eldhuset er ophavsmand for den chokerende rapport om Sri Lanka, anbefaler Uma at søge asyl i Norge.

- Selv om vi også har en skrap asyllovgivning i Norge, så vil de norske myndigheder ikke skille en mor og et barn og sende dem til Sri Lanka, siger den norske topadvokat til Randers Amtsavis.

Under alle omstændigheder tager sagsbehandlingen i Norge omkring et års tid, og så vil Uma være berettiget til familiesammenføring i Danmark.

- Hvis Uma kommer til Norge, så vil jeg meget gerne føre hendes sag, siger Trond Romstad, der dermed tænder et lys i mørket.