Kristeligt Dagblad:

Tårnhøj ledighed blandt indvandrere

Trods flere års faldende ledighed har under halvdelen af indvandrere fra Den tredje Verden arbejde
Af Morten Mikkelsen

Mere end to tredjedele af de 16-66-årige indvandrere fra lande som Somalia, Afghanistan og Irak er arbejdsløse. De tilhører en stor gruppe af indvandrere fra lande i Den tredje Verden, som trods flere års faldende ledighed i det danske samfund stadig mangler job.

Det fremgår af Indenrigsministeriets nye rapport »Udlændinges integration på arbejdsmarkedet«, som i går blev præsenteret af indenrigsminister Karen Jespersen (S).

Ifølge rapporten skyldes den tårnhøje ledighed dels indvandrernes manglende danskkundskaber og uddannelse i øvrigt. Men en væsentlig faktor er også en tøvende holdning i kommuner og på virksomheder.

- Det er et stort problem, at kun 43 procent af de 16-66-årige fra tredjeverdenslande er i beskæftigelse, mens andelen for hele befolkningen er 74 procent. Samtidig er det et problem, vi ikke kan lovgive os ud af. Derfor må vi i stedet prøve at løse problemet ved hjælp af gode eksempler, siger Karen Jespersen.

Rapporten er fuld af gode råd til kommuner og virksomheder om, hvordan man kan få flere indvandrere i arbejde.

- Det er vigtigt, at man i kommunerne tidligt stiller krav og forventninger til indvandrere i stedet for at betragte dem som klienter, erklærer Karen Jespersen.

Hun nævner Herlev Kommune som et eksempel. Her begyndte man allerede i 1980'erne at arbejde tæt sammen med de lokale virksomheder for hurtigst muligt at få indvandrere i en eller anden form for arbejde.

Herlevs borgmester, Kjeld Hansen (S), betoner dog, at kommunen samtidig forsøger at give indvandrerne en uddannelse, som er relevant for det danske arbejdsmarked.

- Hvis ikke vi gør meget for at opkvalificere indvandrerne, skaber vi bare et proletariat, som altid vil være de første, der ryger ud, når konjunkturerne går nedad, og ledigheden stiger, siger Kjeld Hansen.

Særlige initiativer
Muharrem Aydas er konsulent i Tele Danmark og formand for Etniske Minoriteters Landsorganisation. Han er af Tele Danmark blevet sat til at arbejde for at få flere indvandrere ansat i firmaet. I øjeblikket er kun 280 ud af 16.000 ansatte indvandrere, og heraf er under halvdelen fra tredjeverdenslande.

- Hvis flere indvandrere skal i job, kræver det dels en klar beslutning fra ledelsens side, dels at medarbejderne også vil være med, siger Muharrem Aydas.

Blandt de nye tiltag, der skal skaffe flere indvandrere job i Tele Danmark er særlige jobdage, hvor arbejdsløse indvandrere bliver orienteret om virksomheden, mentor-ordninger med udvalgte medarbejdere, der påtager sig at hjælpe indvandrerkolleger, samt en årlig pris til den lokale afdeling, som har gjort mest for integrationen.

Alle politikere, forskere og arbejdsgivere er i dag enige om, at det er meget vigtigt at få flere indvandrere i job. Dels fordi de dermed kan forsørge sig selv, dels fordi der i de kommende år vil blive stor efterspørgsel efter arbejdskraft, som kan forsørge den stigende del af befolkningen, som er pensionister.