Carsten Lundings bog "Ikke kun om søndagen" er en bog om sagen mod pastor Leif Bork Hansen for hans hjælp til nødstedte flygtninge, som viser hvordan civil ulydighed kan blive en menneskelig forpligtelse og en demokratisk nødvendighed.(ah)

Herunder citeres Niels Westbergs anmeldelse i Ekstrabladet d. 28.10.00:

Magtens kolde cirkler

Bog om Leif Bork Hansen-sagen er et kritisk opgør med magtorganers sammenrotning. Ekstra Bladets redaktionschef Niels Westberg har læst den og opfordrer her landsrettens dommere til at gøre det samme, inden sagen kommer for retten mandag

Fakta:
Carsten Lunding, Ikke Kun Om Søndagen, Akademisk Forlag, 112 sider, 148 kr.

Før landsretten på mandag afgør, om Lyngby-præst Leif Bork Hansen skal i fængsel, fordi han har hjulpet illegale flygtninge, så bør dommerne forinden have læst Carstens Lundings afslørende bog om hele affæren, som udkommer i dag.

Men det gør de næppe - dommerne.

For som bogen netop dokumenterer, er det endog meget slet latin i de højere juridiske og ministerielle cirkler at rejse tvivl om den statslogik, der slår fast, at civil ulydighed er af det onde og skal straffes.

Også selvom det er en sognepræst, der begår brøden. Og uanset om synderen her i Søren Kierkegaards fædreland henviser til sin personlige samvittighed som begrundelse for sine ulovlige handlinger.

I magtens kolde cirkler har begreber som retfærdighed og samvittighed nemlig ingen gyldighed. I hvert fald ikke, hvis de bruges til at anfægte statens ufejlbarlighed og lovens bogstav.

Lundings bog, der yderst kritisk gennemgår den to år gamle Bork Hansen- sag med de 29 øst-slavonske serberflygtninge under jorden, er ganske vist et partsindlæg for præsten, men på trods heraf alligevel en uhyre nøgtern og skarpsindig afdækning af myndigheders magtfordrejning, manipulation og feje dobbeltspil i statslogikkens tjeneste.

Døden i goldhed
Trods sine kun 37 år er cand.polit. Carsten Lunding tidligere ministersekretær for tre ministre og alene af den grund en kompetent kritiker med tung - og tyngende, lader det til - inside-viden.

Så meget desto mere sigende er det, at hans bog fremstår som et regulært kampskrift for nødvendigheden af civil ulydighed i det postmoderne danske velfærdsdemokrati. Et demokrati i fare for at dø ud i regelret goldhed og statsformynderi - dvs. i mangel på lidenskab, personlig samvittighed og retfærdighedssans hos borgerne.

Civil ulydighed, vel at mærke, forstået som en ikke-voldelig handling begået af samvittighedsgrunde og i fuld åbenhed, samt med et politisk mål.

Præcis som den 57-årige præst Leif Bork Hansen gjorde, da han for to år siden gik ind i kampen for de 29 udviste serbere, som han skjulte under jorden og siden holdt i live i et illegalt netværk ud over hele landet med ulovligt indsamlede penge.

To byretsdomme og en advarsel fra Kirkeministeriet senere udkommer nu bogen, der sætter den dramatiske affære på plads, hvor den hører hjemme - i et kritisk opgør med magtorganers sammenrotning mod en borger, der på grund af sin samvittighed har været nødt til at trodse statsmagten.

Det er godt gået - både af præsten og den fhv. ministersekretær.