Kornøs støtte til at lukke asylbehov ude af (euro)nationalistisk indvandrings-diskurs

Hans Kornø Rasmussen sagde i P1's herreværelset d. 1/11 at han fuldt ud støttede alle regeringens tiltag for at føre en stram indvandringspolitik (citeret efter hukommelsen).

Hvordan kan en mand, der lige har skrevet en bog om emnet, tillade sig at undlade sondring mellem indvandring i almindelighed og så flygtninge med et livsvigtigt beskyttelsesbehov som kan give konventionsbetinget asyl, hvis det ellers lykkes at komme igennem det forhindringsløb, som regeringen til stadighed strammer. Men som altså Hans Kornø Rasmussen ved sin mangel på nuancering vil blive taget til indtægt for. Mener Hans Kornø Rasmussen mon det? Eller skal Hans Kornø Rasmussen være den, der helt lukker flygtninge med asylbehov helt ude af den danske diskurs, der til stadighed bliver mere og mere (euro)nationalistisk og umenneskelig? Er det et udtryk herfor, at tamilske flygtninges demonstration i lørdags for at skabe interesse for borgerkrigens lidelser, asylbehov og danskstøttede konfliktlægningsmuligheder bare ikke kunne aftvinge blot en dansk journalists interesse?

Husk årets UNHCR-rapport af Morrison: The trafficking and smugling af refugees - the and game in European asylum policy? Læs den på netadressen http://home3.inet.tele.dk/arnehans/Morrisonrapport.pdf.

Arne Hansen
medlem af Landsforeningen af Danske Flygtningevenner