Socialdemokratiets skamridning af FN's flygtningekonvention

Frederikshavn d. 03.11.00

Til danske medier.

Jvf Socialdemokratiets frontalangreb mod det hidtidige fundamentet for (en vis) human flygtningepolitik, FN's flygtningekonvention, i 8 radioavisen d. 3/11 ved formanden for SD' flygtninge- og indvandrerudvalg, Henning Hjorh Jensen, så vil jeg lige gøre opmærksom på at den erfarne flygtningeven og historieprofessor, Brian Patrick McGuire, (som i øjeblik er aktuel i radioens p1 før kl 9 med en serie om stærke kvinder i middelalderen), for nyligt har skrevet en artikel i Landsforeningen af Danske Flygtningevenners blad LDF's nyhedsbrev om en ny rapport fra FN's Højkommissariat for Flygtninge. Selve denne UNHCR-rapport af Morrison: The trafficking and smugling af refugees - the and game in European asylum policy? ligger nu på netadressen http://home3.inet.tele.dk/arnehans/Morrisonrapport.pdf.

Mht det nye SD-medlem af Folketingets retsudvalg, reklamemanden Henrik Sass Larsen udtalelse om at det må gøres muligt at placere flygtningene alene i nærområderne så vil jeg gøre opmærksom på den norske advokat Trond Romstads rapport NOTAT OM RETUR AV TAMILER TIL SRI LANKA .

Romstads rapport om de udvistes usikre og miserable vilkår i Colombo er også relevant for Danmarks udvisningspolitik omend Danmark ikke udviser 100 % af sine asylsøgere som Norge, da de danske myndigheder også bliver serviceret af den norske "flygtningeattache", som i rapporten tegner et idyliseret billede i grel kontrast til Romstads grundige dokumentation. Et resume af Romstads rapport af den danske journalist Helle Frehr ligger på adressen http://home3.inet.tele.dk/arnehans/001024resume.htm.

Læs iøvrigt artiklen "Loven skiller mor fra et-årig søn". I denne sag har 2 lokale socialdemokratiske partiforeninger protesteret til indenrigsminister Karen Jespersen men uden resultat. Yderligere oplysninger kan fås hos Helle Frehr, tlf. 86 46 11 20, e-mail: helle@frehr.dk.

Har man læst de 2 grundige rapporter og en enkelt udvisningshistorie - og i øvrigt hørt søndagsavis-indslaget d. 22/10 om den udviste Siva, der efterfølgende måtte lide under en pinefuld torturering endnu engang før de myndigheder, som Karen Jespersen er ansvarlig for, endelig gav asyl fordi det ellers var en soleklar overtrædelse af FN's torturkonvention, samt radioens dokumentargruppes beretning i sidste uge i p1 om hvordan Danmark sidder FN-henstillinger om at stoppe overtrædelser af børnekonventionen (vist) overhørig som det værste land i vist EU - ja så føler man at de 2 ledende socialdemokrater ikke ved hvad de snakker om, da rapporterne og de refererede DR-udsendelser viser at FN's flygtningekonvention i forvejen langt hen er undergravet af den danske og andre EU-landes og ikke-EU-landes fort Europa-politik bla. med brug af "det interne flugtalternativ" som UNHCR advarer imod.

De 2 politikere må være sendt i byen med det formål at score et beskidt valgkamppoint i amokløbet med Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative om at fodre danske vælgere med flygtningeforskrækkelse. Det eneste positive er at vi måske nu kan blive fri for den kvalme talen mod bedre vidende, som har præget den danske regerings-menneskerettighedsretorik f. eks i forbindelse med kravene til u-landene vedr. Bistand og i Østrig/Hayder-sagen.

Nu ved befolkningen hvor skellet går i dansk politik. Hvordan kan Socialdemokratiet tro at man kan få græsrødderne til at arbejde for bedre integration, når den bliver umuliggjort af samme partis højrefløjspolitikeres generaliserende udfald mod alt der kommer udefra og allerede har fået nogle af de højtkvalificerede til at rejse.? Er det meningen i en situation hvor alle befolkningseksperter og erhvervslivet siger vi har brug for dem?

Venlig hilsen
Arne Hansen
medlem af Landsforeningen af Danske Flygtningevenner og Mellem folkeligt Samvirkes indvandrerudvalg mm.