JP misbrugte formand for socialdemokratisk flygtningeudvalg

Frederikshavn d. 4.11.00

Kære Henning Hjorth Jensen, formand for Socialdemokratiers flygtninge- og indvandrerudvalg.

Jeg reagerede spontant og skarpt på de påstande som du blev refereret for i 8-radioavisen d. 3/11 med en email som du også har fået. Nu har jeg læst Niels Rohleder artikel og leder i Information og forstår at du er blevet misbrugt af Jyllandsposten, som radioavisen så ukritisk har refereret uden at checke historien hos dig først. Derfor beklager jeg meget, at det kom til at skade din politik, at jeg lod mig narre af min tillid til at jeg kunne stole på radioavisen.

For desværre lykkedes det jo medierne at få flere af dine partifæller på højrefløjen til at skærpe det de troede var din mening, men altså blot var en nedrig avisand. Derfor sender jeg også dette brev til disse medier (og lægger det på min hjememside)

Din påpegning af at den gamle flygtningekonvention har vist sig at efterlade huller, så den f. eks. ikke kan bruges til at hjælpe kvinder i visse nødsitutioner, er jeg enig i, og der er f. eks også problemer for desertører og krigsflygtninge. Derfor har man jo også været nødt til ved siden af at operere med et de facto flygtningebegreb, som imidlertid mere er overladt til de enkelte regeringers forgodtbefindende om de vil praktisere et sådant. Derfor ser jeg med stor forventning frem til jeres konklusion.

Må jeg til slut lige henlede din opmærksomhed på den tamilske kvinde Umas, som står til udvisning pga at udlændingeloven nylige stramning mht familiesammenføringer, som jeg kort omtalte i mit forrige brev med henvisning til Helle Frehr, som er engageret i denne sag. I det hele taget vil det også være en god ide at undersøge hvordan de stadige stramninger af den danske udlændingelov har virket, jvf også den "Hvidbog over aktuel dansk Udlændingepolitik, et forslag om ændringer på udlændingeområdet", som blev udsendt i november 1999 af Dansk Flygtningehjælp, Det danske Center for Menneskerettigheder, Amnesty, Dokumentations og rådgivningscentret om racediskrimination, Landsforeningen af danske Flygtningevenner og Mellemfolkeligt Samvirke jvf http://www.drc.dk/dk/pub/hvidbog/index.html

Med venlig hilsen

Arne Hansen,
medlem af LDF, AI og MS-minoritetsudvalg