Berlingske Tidende, 5. november 2000:

Etnisk boom stærkt overdrevet

Fødselstal: Ny viden rokker ved hele grundlaget for hele den danske udlændingedebat. Prognoser, der siger at antallet af nydanskere skulle vokse eksplosivt, synes overdrevne, viser danske og norske undersøgelser.

Af Christian Jensen og Michael Bjerre

Den danske udlæændingedebat har i årevis bygget på et helt forkert billede af en eksplosivt voksende gruppe af nydanskere. Tre nye undersøgelser - to danske og en norsk - rokker nu fundamentalt ved den beregningsmetode, der hidtil har været anvendt. Senest har en prognose fra Danmarks Statistik vist, at om 20 år vil antallet af indvandrere og efterkommere fra u-landene udgøre næsten en halv million personer. Men de tre nye undersøgelser giver et klart signal om, at beregningen tager udgangspunkt i alt for høje fødselsgennemsnit for de forskellige etniske grupper.

Norges Statistik har således netop offentliggjort undersøgelsen »»Mellem to kulturer««, der fastslår, at fødselsgennemsnittet for samtlige indvandrergrupper fra ikke-vestlige lande falder støt i takt med den tid, de har boet i Norge.

»»Hovedtendensen er, at der sker en tilnærmelse i frugtbarheden mod norsk frugtbarhedsmøønster i alle indvandrergrupper, eftersom botiden i Norge øøges,«« fastslås det i undersøgelsen. To danske undersøgelser viser samme tendens. Således fremgår det af en ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet, der bygger interview med 700 nydanskere 30-35 åår, at de typisk kun får to børn, hvilket nogenlunde svarer til danske kvinders fødselstal.

De nye oplysninger kommer kun tre dage efter, at indenrigsminister Karen Jespersen (S) nedsatte en såkaldt tænketank af eksperter, der blandt andet skal undersøge konsekvenserne af indvandringen. Ifølge kultursociolog Eyvind Vesselbo, der i årevis har beskæftiget sig med emnet, bør tænketanken som det første sørge for at få rettet op på de misvisende fremskrivninger, der hidtil har dannet grundlag for debatten.

»»I Danmark har man hidtil lavet en bevidstløs fremskrivning frem for en kvalitativ undersøgelse, hvor man korrigerer for den kendsgerning, at indvandrere hurtigt vil indpasse sig efter det nationale fertilitetsmønster. Dermed har man skabt en helt forkert debat,«« siger han.

Selv har Eyvind Vesselbo netop undersøøgt udviklingen i fødselstallene for 145 tyrkiske familier fra første til fjerde generation.

»»Jeg kan se, at fertiliteten falder drastisk allerede i anden generation, og det bekræfter billedet i Socialforskningsinstituttets undersøgelse. Mens forældrene havde en fertilitet påå 4,4 pr. familie, vil den allerede i anden generation falde til maksimalt 2,5-2,7,«« siger Eyvind Vesselbo.

Lektor i demografi ved Københavns Universitet Hans Oluf Hansen finder ligeledes, at den nye viden svækker de hidtidige danske beregninger.

»»Tendensen går ubønhøørligt i retning af, at der bliver en større andel i Danmark med udenlandsk oprindelse. Men vi kan intet sige om, hvor mange det bliver, fordi vi nu altså ved fra bl.a. den norske undersøgelse, at jo længere tid, indvandrere er i et land, jo færre børn får de,«« siger han.

*********

Kommentar af Arne Hansen:
Det er i det hele taget fantastisk at Danmarks Statistiks folk ikke har forudset udviklingen, da alle samfundsvidenskabelige studerende i min tid for 30 år siden lærte at det (børnefjendske) industrisamfund nedbragte fødselstallet drastisk. Materielle forklaringer på samfundsfænomener har stadig gyldighed. Fri os fra den helt overhåndtagende kulturalisme, som racister og nationalister fører sig frem med og som åbenbart kan friste svage sjæle og skabe landsens ulykker.