Information, lørdag den 11. november 2000:

Weekendavisens dobbeltmoral

Af Bashy Quraishy, Næstformand i POEM – Paraplyorganisation for etniske mindretal
Vicepræsident, ENAR – European Network Against Racism


Jeg blev ikke forbavset men vred da jeg læste i Information (6.11.2000) om Ulrik Høys nedladende klumme i Weekendavisen, hvor han har udtalt: "I Danmark har de fleste indvandrer-minoriteter en hård kerne af kriminelle og en blød kerne af statssubsidieret dovenskab". Jeg forventer ikke nogen som helst form for civiliseret adfærd eller nuanceret journalistik fra en mand, hvis eneste synlige kvalifikation er at sprede Shit til højre og venstre og chikanere dem, han ikke kan lide. Det har jeg personlige erfaringer med fra et TV-program om ytringsfrihed.

Men min vrede voksede, da jeg læste, at chefredaktør Anne Knudsen loyalt har forsvaret hans, i mine øjne, racistiske bemærkninger. Hun har oven i købet stærkt kritiseret DRC-Dokumentations- og Rådgivnings Center, som står i frontlinien, når det gælder kampen for etniske minoriteters rettigheder. Det har også vakt harme blandt indvandrere og flygtninge, at en person som Anne Knudsen ikke kan skelne mellem skidt og kanel. Hun henholder sig til, at indvandrere ikke er en race.

Dette synspunkt er korrekt, når det gælder Anne Knudsens oprindelige fag antropologi. Men ifølge den danske lovgivning, internationale konventioner for menneskerettigheder og almen accept i samfundet er, at man ikke må diskriminere mennesker ud fra deres udseende, etniske oprindelse, kultur eller religion. Dette faktum har hun bekvemt ignoreret.

Hvorfor forsvarer hun Ulrik Høy ukritisk? Der kan være mange forklaringer:

Hun beskytter sine medarbejdere
Hun deler Ulrik Høys meninger
Hun lefler for den herskende anti-indvandreratmosfære hos magthaverne
Chefredaktørposten har forandret hendes menneskesyn

Det vil være synd, hvis en person med hendes akademiske baggrund, indflydelse i samfundet og tidligere antiracistiske Track Record går over til fjendens lejr.

Jeg kan stadigvæk huske hendes smukke og stærke tale på Rådhuspladsen mod EkstraBladets fremmedhadskampagne, hvor hun tordnede mod bladets propaganda mod indvandrere og flygtninge. Jeg tænker nu: Var det kun et spil for galleriet, eller mente hun, hvad hun sagde?

Jeg vil spørge Anne Knudsen nu: Hvad er forskellen mellem EkstraBladets diskrimination og Ulrik Høys tåbelige påstande?

Er vi kommet så langt, at alt er tilladt, bare det kommer ind under ytringsfriheden og handler om etniske minoriteter. Hvad med ytringsfrihed under ansvar?

Hendes forklaring, at Ulrik Høy udtrykker lidenskabelige synspunkter på en malende måde, er et for letkøbt argument. Hvorfor skal denne mands lidenskab ikke bruges positivt i en seriøs avis? Hans sprogbrug og hån hører mere ind under BT’s og EkstraBladets spalter. Det er tankevækkende, at Anne Knudsen ikke er i stand til at anerkende den skade, Ulrik Høy ofte forvolder indvandrere og flygtninge i hans klummer, og at hun ikke forstår DRC’s reaktion og anmeldelse til politiet. For mig ser det ud til at hun vil fastholde retten til at krænke andre mennesker, men er uforstående over for de krænkedes reaktioner.

Jeg vil bestemt tage denne sag op internationalt, især med Monitoring Center i Wien, hvor Anne Knudsen også deltog i diskussioner angående racisme i Europa. Hendes aktiviteter hænger ikke sammen med hendes forsvar af Ulrik Høy.