KYNISK UDVISNING: PALÆSTINENSISK FAMILIE UDVISES UDEN 7-ÅRIG SØN

Pressemeddelelse fra Minoritetspartiet:

Velvidende at en palæstinensisk families 7-årige søn var blevet væk, satte myndighederne uden videre hans forældre og bror på et fly ud af landet. Drengen, der dukkede op alene i går, vil gerne forenes med sine forældre. Minoritetspartiet kræver en tilbundsgående undersøgelse af den konkrete sag og et svar fra Udlændingestyrelsen på, om det er almindelig praksis at smide forældre ud af landet uden hensyntagen til, om de er sammen med deres børn eller ej.

Tirsdag kl. 11.30 banker en 7-årig palæstinensisk dreng alene på døren til Antidiskriminationsforeningen IDFADs lokaler i Århus. Han siger, at han er blevet afleveret af nogle voksne, og har en seddel i hånden med arabisk skrift, hvorpå der står: "Jeg hedder Yosif Zahir. Min far hedder Zahir Yosif (Udl.nr. 1-43-246.001). Jeg vil gerne til mine forældre i Frankrig. Jeg vil gerne passes af IDFADs organisation indtil min afrejse".

Yosif Zahirs familie er palæstinensiske flygtninge fra Gaza, som blev udvist fra Danmark den 16.11., tilsyneladende under henvisning til, at han er kommet til landet over Frankrig (jf. Dublin-konventionen). Faderen, Zahir Yosif Al Mati Mustafa, har forklaret, at han er truet på livet i Frankrig af omstændigheder, som han selv ønsker at forklare de danske myndigheder, men en henvendelse fra IDFAD til Indenrigsministeriet herom den 24.10. er forblevet ubesvaret. Det samme gælder en henstilling til politiet den 9.11. om ikke at udvise familien, før Indenrigsministeriet i det mindste har besvaret brevet (brevene kan fremlægges til interesserede). Begge dele forgæves.

Minoritetspartiet: Stærkt kritisabel og indbyrdes modstridende forklaring fra myndighedernes side – praksis på området må undersøges
Da Yosif Zahir er blevet adskilt fra sine forældre, kontaktede vi myndighederne og fik følgende besked: Politiet i København oplyser, at man tror, at drengen er blevet skjult for at hindre en udvisning. Udlændingestyrelsen oplyser, at hele familien er sendt ud af landet. Politiet i Silkeborg oplyser imidlertid, at Udlændingestyrelsen blev informeret om, at kun tre af familiens fire medlemmer blev sat på flyet!

Minoritetspartiet mener, at sagsforløbet er stærkt kritisabelt af flere grunde: 1) Myndighederne undlader at besvare konkrete henvendelser i sagen. 2) Danske myndigheder, der er orienteret om, at et barn savnes, sender uden videre en familie ud af landet. 3) Politiet har været bevidst om, at drengen var savnet uden at foretage sig noget videre i sagen. 4) Udlændingestyrelsens oplysninger er ude af trit med virkeligheden – enten lyver de, eller også er de blevet forholdt oplysninger fra andre myndigheder.

Minoritetspartiet ønsker svar fra de relevante myndigheder, om det er almindelig praksis at udvise forældre uden deres børn, eller om der har hersket lemfældige og samvittighedsløse forhold alene i denne konkrete sag, som nu må undersøges til bunds.

www.minoritetspartiet.dk