Vend ryggen til Nyrups intolerance

Poul Nyrup Rasmussen fastslår i en udtalelse til Jyllands-Posten i dag, at der er en række overordnede værdier i det danske samfund, som efter hans opfattelse ikke er til diskussion: »Det drejer sig om fællesskab og velfærd, frihed og lighed, demokrati og deltagelse, viden og dygtighed samt arbejde som fundamentet for samfundet.«

Det er mærkværdigt, at Poul Nyrup mener, at disse værdier er specielt danske – det er jo værdier, som er grundlæggende for en lang række lande, vi i øvrigt arbejder sammen med.

Men det er direkte katastrofalt, når landets statsminister ikke kan forstå, at frihed også betyder religionsfrihed, hvilket ikke er nogen frihed, hvis man ikke (i det omfang man ikke skader andre) får lov til at praktisere ritualerne.

Nyrup udsender med sin udtalelse et signal om, at han ikke vil være statsminister for alle danskere. Ergo er Nyrup efter min opfattelse ikke værdig til at være statsminister. Hertil kommer, at han ikke kan hænge sin sag op på konkrete tilbagemeldinger eller undersøgelser om, at det overhovedet har været et problem, at muslimerne praktiserer deres religion - også på jobbet. Tværtimod siger de store virksomheder, at de ikke har bemærket ”problemer”. I virkeligheden placerer Nyrup sig med sin udtalelse på linie med Josef Stalin og andre grimme herrer, der ikke har en klap forstand på frihed.

Nyrup har ofte søgt at sole sig i Danmarks samarbejde med Sydafrika. I dagens Sydafrika, som har verdens mest avancerede demokratiske forfatning for alle deres etniske grupper, kunne man ikke forestille sig at arrangere et møde uden at tager højde for, at deltagerne skal have lejlighed til også at bede, hvis det er nødvendigt! Nyrups udtalelse komme sikkert i verdenspressen og vil helt sikkert give negative signaler om Danmark i det hele taget. Dette vil ikke alene yderligere svække vores omdømme i udlandet, hvor man mange steder ryster på hovedet af Indenrigsministeren ”Øde Ø-politik.”

Men det vil også forstærke problemerne med overhovedet at få kvalificeret arbejdskraft til landet, for så vidt denne arbejdskraft praktiserer anden religion end den danske folkekirkelige. Det er nemlig ikke kun muslimer, der føler sig ramt af Nyrups udtalelser, men alle der afviger fra Nyrups definition af ”danskheden”.

Jeg skammer mig som dansker over, at det kyniske og gustne overlæg for at bevare regeringsmagten medfører, at landets statsminister føler sig kaldet til at rakke ned på etniske minoriteter. Og hvis jeg var medlem af Det radikale Venstre ville jeg ikke tøve med at vende ryggen til Nyrup.

Det gør jeg nu som SF’er.

John Reynolds
Viceborgmester i Albertslund, SF
Medlem af SF’s forretningsudvalg