EU’s beskyttelse af flygtninge ikke god nok

Ny Amnesty rapport, der udsendes i forbindelse med topmødet i Nice, peger på at det internationale beskyttelsessystem for flygtninge er i krise.

EU kommission har netop præsenteret sit udspil til et fremtidigt fælles asylsystem for EU. Hermed forsikrer Kommissionen endnu engang, at grundlaget for beskyttelse af flygtninge indenfor EU skal findes i international flygtninge- og menneskeret samt i EU´s Charter om grundlæggende rettigheder. På trods af dette er Amnesty International bekymret for at et fælles EU asylsystem kan undergrave internationale standarder for beskyttelse af flygtninge. Organisationen opfordrer EU til at sikre, at de grundlæggende rettigheder i EU´s Charter, herunder retten til asyl, bliver effektivt gældende for flygtninge.

Amnesty International må slå fast, at det internationale beskyttelsessystem for flygtninge er i krise. Derfor har organisationen udarbejdet rapporten ”Et fælles asylsystem for EU: Er det internationale system for beskyttelse af flygtninge i fare?” (engelsk version). ”Erfaringerne i EU viser, at mange mennesker, der har behov for beskyttelse, falder gennem nettet: de bliver nægtet adgang til asylprocedurer, de bliver urigtigt fortalt, at de ikke er flygtninge, og de bliver sendt tilbage til lande, hvor de ikke er i sikkerhed” siger direktør for Amnesty Internationals EU-kontor i Bruxelles Dick Oosting. ”EU´s aktiviteter i forhold til asylområdet vækker alvorlig bekymring for EU´s fremtidige forpligtelse til at yde flygtninge beskyttelse.” tilføjer Dick Oosting.

I Danmark har samme tendens været at spore i forholdet til asylansøgere og flygtninge. Den danske udlændingepolitik har ifølge Amnesty International været på kollisionskurs med de internationale forpligtelser til at respektere menneskerettighederne i adskillige år. Eksempelvis kan nævnes, hvordan mennesker forhindres i at få adgang til Danmark og andre EU-lande ved hjælp af transportørsanktioner og visumkrav. Såfremt disse mennesker får adgang til Danmark har organisationen set tilfælde, hvor personer på trods af et beskyttelsesbehov sendes tilbage til lande, hvor deres liv kan være i fare. Amnesty International efterlyser således, at stats- og regeringsledere nu må demonstrere, at de har viljen til i praksis at leve op til de internationale forpligtelser.