BASHY QURAISHY I MINORITETSPARTIETS HOVEDBESTYRELSE

De etniske minoriteters Grand Old Man i indvandrerdebatten, Bashy Quraishy opfordrer som nyt medlem af Minoritetspartiets hovedbestyrelse til samlet front imod den stigende intolerance og kulturchauvinisme i Danmark.

Bashy Quraishy, medlem af Nævnet for Etnisk Ligestilling og vicepræsident i European Network Against Racism har været aktiv igennem mange år i diverse organisationer mod racisme og diskrimination, bl.a. i Fair Play og POEM. Han vil i Minoritetspartiet især beskæftige sig med kampen mod EUs udvikling til Fort Europa samt den mislykkede officielle integrationspolitik og den stigende diskrimination i Danmark.

Bashy Quraishy udtaler: "Minoritetspartiet er det første bud på en samling af undertrykte og marginaliserede grupper i Danmark, og ikke mindst de etniske minoriteter har savnet et parti, som har gjort deres rettigheder til en mærkesag. Jeg vil bl.a. bekæmpe den type indvandrerpolitikere, som hensynsløst forfølger deres politiske karriere i de diskriminationsivrige, etablerede partier. Jeg vil kæmpe for at repræsentere de etniske minoriteters alternativ til Naser Khaders og lignendes magtambitioner, der altid har været på bekostning af indvandrerne."

Bashy Quraishy fortsætter: "Nogle blandt de etniske minoriteter tror, at de etablerede partier kan ændres 'indefra' til at gavne indvandrere – de ser ikke realiteterne i øjnene, for disse partier har deres helt egen dagsorden. Jeg vil aldrig opfordre de etniske minoriteter til at stemme på et parti, som giver udtryk for at være indvandrervenligt, men i realiteten har svækket de etniske minoriteters rettigheder. Jeg er meget glad for, at en af mine hjertesager, som jeg har kæmpet for siden 1995, etableringen af et minoritetsparti, nu er en realitet. Etableringen vil styrke og supplere minoriteternes organisationers kamp."

Minoritetspartiets formand, Rune Engelbreth Larsen udtaler: "Vi er meget glade for og stolte over, at en markant profil som Bashy Quraishy har besluttet at tage kampen op mod diskriminationen også på den partipolitiske slagmark. Vi håber, at flere vil følge hans eksempel."

Minoritetspartiet - www.minoritetspartiet.dk