Nordjyske Stiftstidende, 28. december 2000:

Multikultur i ny radio

FREDERIKSHAVN: Etnisk ligestilling, mindretals trivsel og integration i samfundet - tre begreber som vi alle kender fra avisoverskrifterne de seneste år. Men selv om fokus har været rettet mod flygtninge og indvandrere gennem lange perioder, er der fortsat behov for at skabe kommunikationsveje mellem forskellige etniske grupper - og det store flertal af gammel-danskere.

En af vejene er radio.

Det mener Frederikshavn Multietniske Forening, som er klar til at slippe integrationsdebatten løs i egen æter efter nytår. Frederikshavn Multietniske Forening har fået Lokalradionævnets tilladelse til at overtage den sendetilladelse, som er ubenyttet efter ungdomsradioen Radio Matique lukkede 5. november. Det sker under navnet Frederikshavn Multietniske Radio - og snarest efter nytår.

Der vil blive tale om en ikke-kommerciel flerkulturel radio, der skal fungere som talerør for alle frederikshavnere. Efter planen skal der sendes 25-40 timer om ugen og Frederikshavn Multietniske Forening satser på en sendefladestruktur med en ungdomsblok på dansk for alle byens unge - dertil en ungdomsblok for hver etnisk minoritet og endelig en generel blok med dansksprogede programmer for alle frederikshavnere. Der vil desuden blive stillet sendetid til rådighed for byens foreningsliv, kommunale myndigheder, byens skoler mv.

Sendetilladelsen gives under forudsætning af, at radioen er begyndt at sende inden juli. Men står det til Frederikshavn Multietniske Forening og primus motoren Arne N. Hansen, vil man allerede være i æteren i januar. Starttidspunktet vil afhænge af finansieringsgrundlaget - og her har Folkeoplysningsudvalget nu stillet sig positivt.

Arne N. Hansen havde ansøgt udvalgets 5 procents pulje om 95.000 kroner til indkøb af udstyr og drift i årets første seks måneder. - Hensigten er, at radioen skal køre permanent efter det ansøgte tilskud til etableringen af radioen er opbrugt, fastslår Arne Hansen i sin ansøgning.

Frederikshavn Multietniske Forening forventer at få kulturministeriel driftsstøtte i andet halvår. En græsrodsradio skal have været i æteren i seks måneder før kulturministeriets puljemidler kan udløses. Selv om Folkeoplysningsudvalgets medlemmer er positive er der enkelte detailspørgsmål, der skal afklares, inden der træffes endelig beslutning. Det ventes at ske på mødet 22. januar.

Rettelse:
Det er ikke Frederikshavn Multietniske Forening der står bag radioen, men derimod foreningen Frederikshavn Multietniske Radio.