Panik før lukketid

Det er for sølle, at de socialdemokratiske borgmestre allerede 10 måneder før kommunevalget er blevet så hunderædde for at miste magten, at de melder ud om samarbejde med Dansk Folkeparti. Én ting er i hvert fald helt sikkert: borgmestrene skal ikke regne med lønforhøjelser, hvis der skal bygges på DF-stemmer! I Albertslund skal borgmesteren ikke regne med SF-stemmer i en sådan konstituering.

Selv om Socialdemokratiet her har været meget forhippet på at trække de borgerlige partier ind i budgetforligene de sidste par år - efter at de har været forhandlet færdig med SF - så skal Socialdemokratiet ikke regne med SF-stemmer til valgforbund eller konstituering, der styrker DF. De socialdemokratiske borgmestre er gået i panik, fordi de sidste gang kunne se, at de borgerlige afleverede så meget til DF, at det denne gang uvægerligt må ramme Socialdemokratiet.

Specielt jo fordi Socialdemokratiet både lokalt og i regeringen faktisk har understøttet Dansk Folkepartis fremmedfjendske politik. Dette vil selvfølgelig også støtte Dansk Folkepartis mandatmæssige fremgang.

Derfor skal mit råd til Socialdemokratiet også være: lad de borgerlige føre borgerlig politik, lad de virkeligt reaktionære føre reaktionær politik og før selv en social, demokratisk, humanistisk og økologisk ansvarlig politik med venstrefløjen - så skal vi nok hjælpe jer i byråd og folketing med at holde på taburetterne.

Venlig hilsen
John Reynolds
Viceborgmester, SF
Albertslund