Pressemeddelelse: Langå, 26. januar, 2001

INVITATION TIL HØRING OG PANELDEBAT

Hermed har Hjælp Uma-gruppen og medarrangører fornøjelsen at invitere pressen til Tamilhøring i Markedshallen i Hobro:

Lørdag 3. marts fra kl. 10.00 til kl. ca. 16.00

Høringen handler om tamilske flygtninges vilkår i Danmark, og risikoen ved tilbagesendelse til Sri Lanka. I får indbydelsen i god tid, fordi vi håber på en massiv mediedækning på Tamilhøringen, som vi forventer bliver en landsdækkende begivenhed.

Der vil løbende blive sendt pressemeddelelser til Jer om arrangementet pr. e-mail og/eller post. I er også velkomne til at henvende Jer til undertegnede, hvis I har spørgsmål, eller særlige ønsker, i forbindelse med foromtale, dækning og efterdækning af høringen.

Jeg kan eventuelt sætte Jer i forbindelse med relevante interviewpersoner.

Vedlagt finder I kopi af forskellige papirer vedr. høringen, diverse avisartikler, samt en liste over andre ting, som kan rekvireres. Der er også nogle henvisninger til web-sider, hvor man evt. kan hente baggrund om asyl, flygtninge, tamiler og Sri Lanka.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at fakkeltoget, der nævnes i en af Randers Amtsavis' artikler, siden er blevet flyttet til fredag 2. februar kl. 17.00 med start i gågaden, Adelgade - overfor posthuset.

Tilmelding til Tamilhøringen hos undertegnede.

Med venlig hilsen

Helle Frehr, journalist
HJÆLP UMA-GRUPPEN
Helmsvej 12
8870 Langå

tlf. 86 46 11 20 e-mail helle@frehr.dk

Læs også Romstad-rapporten

Vedr. oplysninger og nyheder om tamiler og Sri Lanka, kan vi blandt andet henvise til BBC's nyheder på nettet, http://www.arosinvestment.dk/int/news/BBC/index.htm og tamilernes egne nyhedssider, http://tamileelam.dk/dansk/

Også UNHCR (FN's flygtningehøjkommisariat) bringer nyheder om fra Verdens brændpunkter, herunder Sri Lanka. Link her til fra Dansk Røde Kors, www.drc.dk - se "nyheder om verdens flygtninge". Udlændingestyrelsen har også mange oplysninger om asyl og flygtninge, samt landebeskrivelser på Udlst@udlst.dk