Kunne du ikke holde dine øjne åbne et stykke tid?

Erklæring fra Universitetsstuderendes sammenslutning Jaffna 14. januar, 2001

Det er et faktum og kendt af det internationale samfund, at tamilerne har gennemgået ufattelige lidelser . Mange tusinde mennesker som tilhører det tamilske samfund er blevet fordrevet fra deres fødested og bolig. De er tvunget til at leve som internt fordrevne og nogle er flygtet til fjerne lande for at være i sikkerhed. Den etniske krig har stået på i næsten to årtier med krigerisk singalesisk buddhistisk regering.

Mange tusinder tamiler er blevet myrdet, utallige tamiler er forsvundet og dræbt uden nogen sinde at have været for retten, og tusinder af tamiler er blevet alvorligt lemlæstet.

Ejendomme med en værdi til billioner af dollars er blevet ødelagt af bulldozere på grund af opførelse af forsvarslinier og der er ligeledes brugt raffinerede våben, som ikke normalt bliver brugt i en borgerkrig.

Bortset fra det har tamilerne gennemgået mange lidelser - tortur begået af de singalesiske væbnede styrker og dens paramilitære organisationer, Voldtægt af kvinder uden hensyn til deres alder er hyppigt forekommende i de tamilsk talende områder . Folk er ude af stand til forstå den oprørende grusomhed, som bliver begået af de singalesiske væbnede styrker for at fuldføre militariseringen af samfundet.

De indskærpede love såsom ”Forebyggelse af terroristiske handlinger” (PA) og ”Undtagelsesreglementet” (ER), som er vedtaget af regeringen og bliver forlænget af regeringen hver måned, giver de singalesiske væbnede styrker meget vide magtbeføjelser og denne magtudøvelse krænker menneskerettigheder, som er sikrede ifølge loven. Især folk på Jaffna halvøen er frataget retten til at tale frit, bevæge frit og retten til at samle sig og diskutere deres klager og ønsker.

Næsten 50000 mennesker i Thenmaradchy området (Chavakachcheri område) blev tvunget til at flygte fra deres hjem og de bor nu som flygtninge andre steder på halvøen uden nogen for basale faciliteter. Deres ejendomme blev ødelagt af raffinerede våben og luftbombardementer. Igennem de sidste seks år har de singalesiske væbnede styrker, som har besat halvøen dræbt et stort antal uskyldige civile og begravet dem i massegrave. For ganske nylig afslørede ligene, som blev opgravet i Mirusuvil, hvordan folk brutalt var blevet massakreret og begravet. Den vedvarende krig er hovedårsagen til disse massegrave.

Størstedelen af den udviklingsbistand som er ydet til Sri Lanka af det internationale samfund er blevet udnyttet af den srilankanske regering til ugerninger mod tamilerne. På en måde finansieres krigen indirekte af de lande, som yder bidrag til Sri Lanka.

Det er beklageligt at de lande, som fordømmer folk, der er ansvarlige for udryddelsen af sjældne dyrearter, er tavse i forhold til Sri Lanka regeringens destruktive aktiviteter over for menneskeheden.

Det brændende etniske spørgsmål kan ikke løses ved krig. Freden i Sri Lanka kan kun opnås, når LTTE reagerer positivt i retning af en fredfyldt atmosfære. Den ensidige våbenhvile, som LTTE har erklæret skulle opfattes som et godt tegn for en forhandling. Der er ingen grund til at Sri Lankas regeringen kommer med falske fortolkninger.

Sri Lankas regering og LTTE behøver ikke at engagere sig i retorikken. De skulle samarbejde gennem en tredjeparts mægling/lettere at opnå en varig og værdig løsning af hensyn til fred for alle i Sri Lanka især for tamilerne, som er meget stærkt berørte af krigen.

Maskeret som kamp imod LTTE er krigen påtvunget tamilerne, fordi den foregår i de tamilske territorium, og de er de mennesker som er direkte berørt af krigens omfang.

SRI LANKAS REGERINGEN HAR FULDSTÆNDIGT IGNORERET DEN POSITIVE REAKTION FRA L.T.T.E – DEN ENSIDIGE VÅBENHVILE I EN MÅNED – OG KONCENTRERER SIG I STEDET OM KRIGEN

Regeringen handler imod tamilernes ønske.

VI ØNSKER FRED. VI HIGER EFTER FRED OG EN FREDELIG LØSNING AF DEN ETNISKE KONFLIKT OG INTET ANDET.

Under de forhåndenværende omstændigheder bekendtgør det tamilsk talende folk fra Jaffna halvøen vores ønsker til det internationale samfund. De er som følger:

· TAMILERNES RET TIL SELVBESTEMMELSE BØR ANERKENDES

· Det internationale SAMFUND BØR OVERBEVISE SRI LANKAS REGERINGEN OM, AT BEGYNDE FORHANDLINGER MED L.T.T.E SAMMEN MED EN TREDJE PARTS MÆGLING

· Vi bør have en form FOR REGERING, HVOR VI KUNNE FÅ MAKSIMAL SELVSTYRE, HVILKET KUNNE OPFYLDE TAMILERNES ØNSKER HELT OPTIMALT.

Alle tamiler i Jaffna har besluttet at d. 17. januar 2001 skal være en solidaritetsdag med det formål at få det internationale samfund til at fokusere på de tre krav fra tamilerne.

Hæren har nægtet at give tilladelse til disse begivenheder og har iværksat aktiviteter for at forstyrre begivenheden. Hæren har berøvet tamilernes talefrihed og forhindret tamilerne i at udtrykke deres lovlige ønsker på en fredelig måde. Hæren har dæmpet folkets stemme i Jaffna.

Vi måtte beklageligvis sige, at hvis denne situation fortsætter, vil menneskerettighederne for folket i Jaffna blive en parodi. Kunne du for en stund holde dine øjne på vores folk, som gradvis bliver tilintetgjort.

Med venlig hilsen

Universitetsstuderendes sammenslutning

Universitetet i Jaffna
Thirunelvelly
Jaffna
Sri Lanka