ÅBENT BREV
Til statsminister
Poul Nyrup Rasmussen

Fra fakkeltoget afholdt for Uma Ratnavadyvel i Hobro fredag d. 2-2-2001 kl.17,00 bringes følgende udtalelse:

Politikerne på Christiansborg fralægger sig deres ansvar i forbindelse med asylsøgere, opholdstilladelser, familiesammenføring og humanitære opholdstilladelser.

For almindelige borgere ser det ud som om politikerne vasker hænderne, ved at sagerne skal behandles i Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet, uden mulighed for indgriben fra de ansvarlige ministre.

En typisk politiker udtalelse er "Vi har ingen indflydelse, det er uden for vort område". I Umas sag har indenrigsminister Karen Jespersen gentagne gange henvist til, at hun ikke har kompetence til at gribe ind.

Men: det handler om politik - holdninger - næstekærlighed, og ikke mindst om medmenneskelighed.
Uma er nægtet opholdstilladelse i Danmark!
Uma blev gift med Ratna d.17-2-1999.
Uma og Ratna fik sammen drengen Rossan, der blev født d. 14-2-2000.
Uma og Ratnas søn, Rossan, har fået opholdstilladelse, der er gyldig til 14-2- 2018.
Uma kan få familiesammenføring i følge reglerne d. 8. juni 2001. (om 4 måneder)

Uma skal rejse tilbage til Sri Lanka, sammenføring kan ikke søges hvis Uma er i DK. Denne regel er enten forkert, eller forkert administreret.

Hvad der venter Uma, hvis hun vender tilbage til Sri Lanka, er formodentlig fængsling.

Udsagn fra folk der har været på Sri Lanka inden for det sidste år er rystende. Den barske virkelighed - beskrevet af den norske Advokat Trond Romstad's rapport - er ophold i overfyldte fængsler, næsten ingen mad, tortur, fabrikerede beviser og voldtægt.

Skal Uma tilbage? Nej!

Poul Nyrup Rasmussen: Det er nu, Uma har brug for din politisk styrke.

Poul Nyrup, lad mennesket komme i centrum, lad denne familie få lov til, at blive en hel familie, der ikke skal frygte dagen i morgen, en lykkelig familie der kan give deres bidrag til fremtidens Danmark.

Hilsen Hjælp Uma-gruppen

Viceborgmester Finn Cilleborg (S)		 
Storegade 31				
Assens				
9550 Mariager						
tlf. 98583600				

Byrådsmedlem
Niels Peter Christoffersen (S)
Morbærvej 10
9500 Hobro
tlf. 98522191

Birgitte Olesen, SOS Racisme, Rdrs.	
Grundlægger af SOS Racisme i Danmark	
Viborgvej 11				
8900 Randers			
tlf. 86410615				

Sigurd Olesen
Fmd. for Det Radikale Venstre i Rdrs.	
Viborgvej 11		
8900 Randers
tlf. 86410615

Arne Hansen				
SF og Landsforeningen af			
Danske Flygtningevenner			
Sønderjyllands Allé 35			
9900 Frederikshavn			

Flygtningerådgiver i Århus
Bettina Bastholm
Skovvej 2
Skødshoved
8420 Knebel

Advokat Bjarne Overmark			
Østervold 2, 3. sal					
8900 Randers					
tlf. 22213755			

Journalist Helle Frehr
Helmsvej 12
8870 Langå
tlf. 86461120