Vellykket fakkeltog

Fakkeltoget for den - udviste tamilske småbørnsmor - Uma i Hobro fredag kl. 17.00 blev yderst vellykket. 125 deltagere trodsede sne og kulde, tændte en fakkel og gik med i optoget. Desuden gik en del med uden fakler.

Det blev et meget stemningsfuldt optog med bløde snefnug og tændte fakler og musik ved Hobro Borgervæbnings tyve-mand store orkester. Rossan på et år deltog selv - godt pakket ind i klapvognen. Han fulgtes med sin udviste mor, Uma, og sin far, Ratna.

På Kirketorvet i Hobro talte pastor Jørgen Pontoppidan om at det kniber voldsomt med næstekærligheden i Uma's sag, og at den barmhjertige samaritan hverken er ansat i udlændingestyrelsen eller indenrigsministeriet.

Byrådsmedlem Niels Peter Christofferen, Hobro, sagde, at myndighederne totalt mangler proportionssans i denne sag.

- Man kan ikke finde ud af at udvise kriminelle, men Uma vil man tvinge til at rejse, påpegede Niels Peter Christoffersen, under henvisning til, at der i Hobro Politikreds har været en sag med et skuddrama og med omfattende tyverier og hælerier, begået af armenske bander.

Helle Frehr fra Hjælp Uma-gruppen fremhævede, at det er en menneskeret at leve sammen som familie, og talte om de nære bånd mellem mor og barn. Hun kritiserede, at Uma er tvunget til, enten at forlade sin lille søn Rossan, der fylder et år 14. februar, - eller tage ham med til Sri Lanka, hvor de begge vil være i fare, fordi der er borgerkrig. Hun henviste til den norske advokat, Trond Romstads rapport om overgreb og tortur overfor hjemsendte tamiler. Trond Romstad vil være hovedtaler på en landsdækkende tamilhøring, Hjælp Uma-gruppen er i færd med at arrangere.

Midt i vinterkulden var der masser af sympati og varme ord til Uma og hendes familie under fakkeltoget. Viceborgmester Finn Cilleborg, Mariager, foreslog, at formulere et åbent brev til statsminister Poul Nyrup Rasmussen fra fakkeltoget. Det var der stemning for, og som sagt så gjort.

Med venlig hilsen

Helle Frehr
journalist og sekretær for HJÆLP UMA-GRUPPEN OG TAMILHØRINGEN
Helmsvej 12
8870 Langå
tlf. 86 46 11 20