Multikulturel fest d. 10. Marts i Ungdomsborgen, Frederikshavn

Frederikshavn Multietniske Forening inviterer alle til at deltage i en velkomstfest for nye afghanske asylmodtagere i Frederikshavn lørdag d. 10 marts kl 14-24 i Ungdomsborgen, Møllehus Alle' 59.

Kannan Ratnasinghan og Brian Kjær, formand og næstformand for det nye integrationsråd, byder velkommen til de nye asylmodtagere.

Afghanerne laver udstilling med smukke og kære ting fra deres hjemland. Desuden udstilles billeder af af Inge Nielsen og Drazen Beslic (ham der har malet dronningen). Andre er velkomne til også at melde sig til at udstille.

Ellers er der mulighed for at lytte og danse dagen lang til afghansk, kurdisk, tamilsk, og bosnisk musik. Der kan købes afghansk, kurdisk og bosnisk aftensmad..

Frederikshavn Multietniske Radio vil være til stede med reportere og bringe indslag fra festen på 106,6 Mhz weekenden efter.

Som optakt til velkomstfesten vil der også blive udsendt et særnummer af tidsskriftet Multietnisk Fred'shavner-Dialog om baggrunden for at der er afghanske flygtninge i Frederikshavn.. I forlængelse heraf vil der under festen være mulighed for at melde sig til Arne Hansen (98425542) som indsamler til en indsamling til nødstedte flygtninge ude i verden - herunder til afghanske, tamilske, kurdiske landsmænd. De indsamlede penge går til flygtninge i FN's flygtningelejre og deres selvhjulpne genbosættelse. Det er Dansk Flygtningehjælp, som organiserer landsindsamlingen, som foregår torsdag d. 3. maj kl 18-20.

Frederikshavn Multietniske Forening håber at mange flertals- som mindretalsfrederikshavnere vil deltage i festen og benytte lejligheden til at byde afghanerne velkommen i vores lokalsamfund slutter Omid Hosseini, Kannan Ratnasinghan, Melahat Köse, Sulejman Ljubuncic og Arne Hansen

Blandt foreningens øvrige aktiviteter kan nævnes, at der lige er opstartet en internetcafe i foreningslokalerne i Danmarksgade 78, 1, hvor der er åbent fra kl 12-22