Danmark deporterer spædbarnsmoderen Uma til Sri Lanka

Kære alle

Uma har været til møde hos politiet i dag, onsdag formiddag 28/2 2001, med en tolk, politiet stillede til rådighed. Hun fik at vide, at hun vil blive sendt til Sri Lanka med fly på onsdag 7. marts kl. 10.00 fra Aalborg lufthavn.

Hun vil tage Rossan med. Hun kan ikke bære at skilles fra både sin mand og sit barn. Desuden må Ratna knokle nu og tjene så mange penge, han kan. Det kræver mange penge at redde Uma, når først hun er i Sri Lanka, hvor der er udbredt korruption, og hvor Uma også skal bruge penge til livets ophold. Christy ventede udenfor. Uma var opløst i tårer, og Ratna var forstenet.

Vi er allesammen dybt rystede. Peter Duetoft har sendt en pressemeddelse ud, efter at måtte have konstateret, at indenrigsministeren render fra en aftale, som er indgået mellem regeringen og CD om administrationen af udlændingeloven.

Uma har fået afslag på opholdstilladelse efter §9.2.1. Det begrundes i brevet fra Udlændingestyrelsen, dateret 21. februar bl.a. med:

"Styrelsens afgørelse er truffet under henvisning til, at der ikke ses at foreligge oplysninger om, at der skulle være tale om en helt særlig tilknytning til din i Danmark bosiddende ægtefælle eller søn."

Personligt er jeg bange for, at styrelsen ikke har gjort sig ulejlighed med at se efter. Os, der kender familien, ved i hvert fald bedre.

Helle Frehr
tlf. 86 46 11 20