14. marts 2001:

Nyt om Uma og Karen

Kære alle

SRI LANKA:

Jeg har en hilsen til Jer fra Karen på Sri Lanka. Finn Cilleborg talte med hende her i eftermiddag. Hun klarer det flot, men fik en forskrækkelse, lige da hun havde været i TV-Avisen i går. Da hun vendte sig om stod der bevæbnede soldater bag hende, og der var razzia.

De lokale folk er generelt flinke overfor Karen. Men hun kan fornemme spændinger mellem befolknings- grupperne.

Alle bliver stoppet og kontrolleret på gaden. Undertiden bliver man bedt om at gå over på modsatte fortov. Hvad kan dette skyldes?

Ved nogen, om der har været bomber eller sprængninger?

I morgen skal Karen hen på konsulatet og tale med konsulen.

HERHJEMME - SPØRGSMÅL TIL MINISTEREN

Herhjemme bragte onsdagen et brag af en spørgerunde i Folketinget om Uma's sag. Helle så det hele på DK4:

Peter Duetoft, Knud Erik Hansen og Søren Søndergaard gik virkelig til sagen. Arne Melchior havde polemik med Karen om, om Danmark har en meget stram udlændingepolitik.

Karen Jespersen havde det ikke let, der blev pillet ved hendes troværdighed.

Knud Erik Hansen spurgte to gange, om ministeren ville gøre noget for at forbedre små børns muligheder for at blive sammen med deres forældre.

Peter Duetoft spurgte, om det er rimeligt at tvinge en mor til at rejse, når hun har mand og børn i Danmark. Søren Søndergaard spurgte, hvad Karen Jespersen havde ment med, at hun "desværre" ikke kunne gribe ind i Uma's sag i TV-Avisen. Da det blev klart, at det var ministerens valg ikke at gribe ind, kaldte han hende hykler.

Karen udtrykte betænkelighed ved at lukke op for en praksis, som kunne føre til flere familiesammenføringer. Det var en lang debat, der bl.a. handlede om ministerens uvilje til at gribe ind, fortolkningen af "særlig familiemæssig tilknytning" og om notatet fra 1999.

Duetoft spurgte, om regeringen har ændret praksis siden aftalen, Karen Jespersen svarede nej, men at hun syntes det var svært at gå ind i udlændingestyrelsens afgørelser. Duetoft påpegede, at hun netop - som minister - har ansvaret for at lægge linien.

Karen nævnte at 11.000 udlændinge om året får familiesammenføring i Danmark. Var bekymret for, om Danmark kunne tage imod flere. Hun blev spurgt, om hun talte for en restriktiv administration af udlændingeloven, alene for at begrænse antallet af udlændinge i Danmark.

Ang. at Uma's mand Ratna - i følge Karen J. - blot kan rejse til Sri Lanka, spurgte Duetoft, om man da giver humanitær opholdstilladelse for sjov her i Danmark? Han påpegede, at Ratna snart har haft permanent ophold i tre år. Han spurgte også, om det da er umuligt for en person med humanitær ophold at få familiesammenføring i Danmark. Han afsluttede debatten med at takke ministeren, love at CD vender tilbage på anden vis, og at "ministeren skal ikke dø i synden i denne sag".

Med venlig hilsen

Helle Frehr

HJÆLP UMA-GRUPPEN

86 46 11 20