27/03-01

Knud Erik Hansens spørgsmål til mundtlig besvarelse af Karen Jespersen

Hvilke muligheder er der for at give en ægtefælle, der er ikke er dansk statsborger og som i mindst 1½ år har været gift og boet sammen med en udlændinge med permanent opholdstilladelse og har haft barn med vedkommende i mindst ½ år mulighed for at opholde sig i Danmark i f.eks. 3 måneder indtil der kan søges om familiesammenføring efter udlændingelovens §9.1.2d.

Hvilke muligheder er der for at give en ægtefælle, der er ikke er dansk statsborger og som i mindst 1½ år har været gift og boet sammen med en udlændinge der har haft permanent opholdstilladelse i 3 år og har haft barn med vedkommende i mindst ½ år mulighed for søge om familiesammenføring fra Danmark.