Pressemeddelelse fra Landsforeningen af Dansk-udenlandske ægtepar, "Ægteskab uden Grænser"

Generalforsamlingen udtaler:

Vi er de nye verdensborgere!

Hvorfor er det et problem, når ens kæreste eller ægtefælle kommer fra et andet land… I en tid hvor globaliseringen griber ind i alle facetter af samfundslivet, i en tid hvor mennesker rejser jorden tynd som aldrig før i verdenshistorien, så kan det næsten ikke passe at myndighederne i et af verdens mindste demokratier - Danmark - sætter grænser for hvem vi som indbyggere må være gift med.

Multikulturelle familier er de kommende verdensborgere. Når der tales 2, 3, 4 eller flere sprog i hjemmet, så tænk engang på hvilken ressource sådan en familie repræsenterer. Tværkulturelle par er med til at binde verden sammen på kryds og tværs. Vi gør forretninger, udveksler kultur, og etablerer nye venskaber imellem hinandens fædrelande, - er det ikke et eksempel på globalisering med et menneskeligt ansigt?, - skal globalisering kun være for penge og ikke for mennesker?.

Nu har vi så også fået nok. Vi mener at er bunden er nået. Vi er nu der, hvor lovgivningen får os til at skamme os over at være danske. Ægteskab uden Grænser har nu overlevet den ene indenrigsminister efter den anden, - alle har markeret sig ved at være strammere overfor os. Vi har set lovgivning som fra starten var dømt til papirkurven - vi sagde det, og efter en tid endte den så der, i papirkurven. Men først efter store menneskelige omkostninger for nogle af vores medlemmer. Vi husker Forsørgelseskravet som gjorde at studerende, folk på mindsteløn og pension var forhindret i at gifte sig med en udlænding fordi den danske partner skulle dokumentere en indkomst på mindst 13.400 kr. om måneden. (Dobbelt bistandshjælp)

Den seneste papirkurvslov er boligkravet, som pålægger nygifte dansk-udenlandske par at bo i egen lejlighed med kontrakt på mindst 3 år. Især i storbyerne er boligmarkedet så håbløst, at det notorisk er umuligt at opfylde kravet - kollektiver, kollegier og mindre lejemål er ulovlige i forhold til boligkravet. Alternative boligformer er tabu. Multikulturelle ægtepar er på kant med loven, hvis de bor i husbåd, eller deler hjem med den øvrige familie. Kronprinsen får også problemer med boligkravet, hvis hans kæreste er fra udlandet. For Amalienborg er en adresse med flere generationer under samme tag!

Vi har vores årlige generalforsamling i dag, for 6. gang. Vi startede i 1996, og lige siden har vi som ægte græsrødder stået sammen i kampen mod xenofobierne og familieadskillelsesreglerne (som vi kalder dem). Vi rådgiver medlemmer som er i klemme i systemet. Vi udfører en stor del af den vejledning, som Udlændingestyrelsen faktisk burde give. Vi nyder stor sympati i den brede befolkning, men blandt politikerne har man ikke så meget tilovers for de dansk-udenlandske ægtepar.

Indenrigsminister Karen Jespersen er ansvarlig for Udlændingeloven, den skrappeste vi har haft. Og selvom de fleste udlændinge i Danmark er gift med danskere, tales der hele tiden om endnu flere stramninger på området. Oveni kan vi forvente, at det vil tage op mod et halvt år for en danskgift udlænding at få den nødvendige opholds- og arbejdstilladelse.

Indenrigsminister Karen Jespersen har hidtil afslået at mødes med os. Hun vil tilsyneladende ikke have del i al den viden og erfaring som vi har. Vi vil gerne sikre os, at hun er klar over situationens alvor - og forklarer sig overfor de mange mange danske statsborgere, der har forladt Danmark imod deres vilje og tvunget af de danske papirkurvslove bosat sig i udlandet. Vi kalder det landsforvisning.

TV-aviserne har vist mange eksempler på gode, velfungerende dansk-udenlandske ægtepar, der er smidt ud af landet, uden at indenrigsministeren har grebet ind. Vi vil gøre det klart for Karen Jespersen at vi ikke finder os i de mange brud på de internationale konventioner, som ellers skulle sikre far, mor og børns rettigheder.

Hvis Karen Jespersen alligevel vil mødes med os - så har vi en overraskelse til hende: Hun har helt sikkert ikke opdaget, at vi er perfekte til at opfylde politikernes ønsker om integration. Vi introducerer vores udenlandske partner til det danske samfund, vi er naturligvis spredt over hele det ganske land, og vi sprogtræner døgnet rundt som de globale familier vi er. Skulle vi mon ikke belønnes i stedet for at kriminaliseres?

Med venlig hilsen

Ægteskab uden Grænser
Landsforeningen af Dansk-udenlandske Ægtepar

Kenneth Wilson
Halmtorvet 10, 2.th.
1700 København V.
Tlf. 33 23 27 24
Job: 44 54 15 12

Denne udtalelse er vedtaget på foreningens generalforsamling, som fandt sted 21. april 2001 på Københavns Rådhus.