Information den 8. maj 2001

Minister anklages for dobbeltspil i Uma-sagen

Knud Erik Hansen, SF, forventer, at Nyrup bliver nødt til at underkende sin indenrigsminister i sagen om Uma Ratnavadyvel

Af Martin Østergaard-Nielsen

Indenrigsminister Karen Jespersen er tilsyneladende ved at skifte forklaring i sagen om udvisningen af den srilankanske kvinde Uma Ratnavadyvel. Hidtil har hun hævdet, at hun ifølge loven ikke havde mulighed for at lade den srilankanske kvinde blive i landet. Men i et svar til SF’s indvandrerordfører, Knud Erik Hansen, erkender hun, at Udlændingeloven giver ministeren pligt til at foretage et selvstændigt skøn i hver enkelt sag.

»Med dette svar afslører Karen Jespersen sit dobbeltspil,« siger Knud Erik Hansen. »Hun har prøvet at fremstille sig selv som en blød og hjælpsom minister. Men i virkeligheden har hun optrådt benhårdt over for den udviste kvinde og hendes et-årige søn,« siger han til Information.

Skønsmæssig paragraf
Det centrale spørgsmål i sagen er, om Karen Jespersen kunne have bevilget Uma Ratnavadyvel en tidsbestemt opholdstilladelse på nogle måneder, så hun kunne været blevet i Danmark indtil juni måned. På det tidspunkt har hendes mand haft permanent opholdstilladelse i tre år, og så kan hun søge om at blive familiesammenført med ham.

Karen Jespersen har i tv udtalt, at hun »desværre« ikke kunne hjælpe Uma Ratnavadyvel. Og i et brev til Knud Erik Hansen har hun oplyst, at loven forhindrede hende i at give den srilankanske kvinde en tidsbestemt opholdstilladelse. I sit nyligt afgivede svar til Knud Erik Hansen skriver indenrigsministeren imidlertid, at den relevante paragraf »efter sin ordlyd (er) skønsmæssig.«

Og Karen Jespersen tilføjer: »Hverken i bestemmelsen eller i bemærkningerne hertil er det udtømmende angivet, hvornår der kan gives opholdstilladelse efter bestemmelsen. Efter bestemmelsens karakter er det således ikke muligt at give en udtømmende beskrivelse af de omstændigheder, der kan begrunde en opholdstilladelse i medfør af bestemmelsen.«

»Jeg synes, at Karen Jespersen med dette svar kommer meget tæt på at indrømme, at hun godt kunne have ladet Uma Ratnavadyvel blive i landet,« siger Knud Erik Hansen. »Hun erkender, at paragraffen i Udlændingeloven er hæftet op på kravet om, at der skal foretages et selvstændigt skøn – og at der er vide rammer for skønnet. Det betyder, at hun efterhånden er meget langt fra den forklaring, som hun gav i brevet til mig for et par måneder siden.«

Ingen fast praksis
Knud Erik Hansen hæfter sig også ved et andet element i ministerens svar. Karen Jespersen oplyser, at der i forhold til Uma Ratnavadyvels sag ikke er etableret nogen præcedens hos myndighederne.

»Udlændingestyrelsen har oplyst, at der i Udlændingeregistret ikke findes afgørelseskoder, der dækker den i spørgsmålet omhandlede situation,« skriver ministeren. »Det betyder, at det er Karen Jespersen, der skal fastlægge retningslinierne på dette område,« mener Knud Erik Hansen. »Og det understreger, at der endnu ikke er etableret en lovgivningspraksis, der forhindrede hende i at hjælpe Uma Ratnavadyvel.«

Knud Erik Hansen oplyser, at han forventer, at Karen Jespersen vil blive underkendt af statsminister Poul Nyrup Rasmussen i sagen. Nyrup udtalte i forbindelse med et 1. maj-møde i Hobro til Randers Amtsavis: »Den sag skal løses. Det handler om menneskelighed.«

»Vi vil holde Nyrup fast på de ord,« siger Knud Erik hansen. »Og hvis han skal leve op til dem, så bliver han nødt til at lade Uma Ratnavadyvel komme herop nu eller bevilge hende familiesammenføring, så snart hun søger. I begge tilfælde vil der være tale om en underkendelse af Karen Jespersen.«

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra indenrigsministeren.