Information, den 21. maj 2001

Asylafslag afgjort på godt en time

På en time og tyve minutter afgjorde Udlændingestyrelsen, at en mindreårig tamil ikke kan få asyl – han nåede ikke at fortælle, at han er torturoffer.

Af Line Aarsland

På bare en time og tyve minutter blev 14-årige Thilip Kumar Sathasiviams fremtid afgjort. På den tid vurderede Udlændingestyrelsen, at den mindreårige tamil dels er moden nok til at gennemgå en almindelig asylprocedure og dels, at han ikke kan få asyl. Sathasiviam fik aldrig fortalt, at han har været udsat for tortur på kønsorganerne, fordi både tolken og bisidderen fra Røde Kors var kvinder, fortæller Sathasiviams advokat, Jesper Anhøj.

»Det er grotesk, at man kan vurdere drengens modenhed på under en time. Inklusiv at alle skal forklare, hvem der er bisidder, hvem, der er tolk, og hvem Udlændingestyrelsen er og hvilke opgaver, de har, samt selve proceduren, begyndte interviewet klokken 9.15 og sluttede kl. 10.35,« siger Jesper Anhøj.

Sathasiviam kommer herefter ikke til flere interviews, og han får ikke lejlighed til at udfylde en ’formfilling’ – et skema, hvor han skal skrive alt om sin familie, baggrund, og hvorfor han føler, han er forfulgt. På den baggrund vurderer Udlændingestyrelsen, at han er moden nok til en asylprocedure, og at han ikke kan få asyl, forklarer Jesper Anhøj.

Efter interviewet sender Udlændingestyrelsen et brev til Sathasiviam, hvor de skriver, at de finder ham moden nok til en asylprocedure – på dansk og i juridisk sprogbrug – med information om, at han kan påklage afgørelsen inden ti dage. Men Sathasiviam modtager ikke brevet rettidigt. Han bor ved sin søster og hendes mand, hvor også mandens bror har boet.

Broderen er imidlertid fraflyttet adressen, og får sin post omadresseret. På grund af navnelighed bliver brevet til Sathasiviam også omadresseret. Da familien bliver opmærksom på fejlen tre uger efter, sender de et brev til Udlændingestyrelsen – som de har fået hjælp til at skrive pænt og velformuleret – hvori de forklarer navnesammenfaldet og protesterer mod, at Udlændingestyrelsens vurderer, at Sathasiviam er moden nok til asylproceduren. Men Udlændingestyrelsen reagerer aldrig på brevet og giver i stedet Sathasiviam afslag på asyl. Et afslag, der alene er baseret på det omtalte interview på en time og tyve minutter.

I afslaget står der bl.a., at Sathasiviam har angivet, at hans forældre er døde, men ifølge referatet fra interviewet har Sathasiviam kun fortalt, at han ikke har set sine forældre, siden de blev væk fra ham under kampe, da han var ni år.

Nu er sagen automatisk overgået til Flygtningenævnet, hvor den skal behandles på fredag. Sathasiviam har i den forbindelse fået tildelt advokat Jesper Anhøj, der har fundet ud af, at Sathasiviam har været udsat for tortur på kønsdelene.

»En tamilsk dreng på 14 år sidder ikke og fortæller, at de slog knude på hans tissemand til en kvindelig tolk og en kvindelig bisidder. Det kan han aldrig få over sine læber. Dvs. at man har afgjort sagen på et helt forkert grundlag, og hvis jeg kommer og siger det nu, kan han risikere at få at vide, at han er utroværdig,« forklarer Jesper Anhøj.

Ifølge kontorchef Birgit Petersen fra Udlændingestyrelsens Asylafdeling, får mindreårige asylansøgere samme muligheder som andre ansøgere.

»De har en modtagesamtale ved politiet, får mulighed for at udfylde et skema, og de får en samtale ved os. På det grundlag som i alle andre sager, træffes afgørelsen,« siger Birgit Petersen, der ikke vil kommentere konkrete sager uden samtykkeerklæring fra ansøger.

– Der er ikke alle, der får mulighed for at udfylde et skema?

»Det er jo ikke anderledes, end at mange analfabeter heller ikke udfylder et skema. Det er samme forhold, som gør sig gældende,« svarer Birgit Petersen. Udlændingestyrelsens udgangspunkt er, at alle tolke kan bruges til begge køn, men hvis ansøger gør opmærksom på specielle forhold, kan der tages hensyn til kønnet, siger hun.