1.08.97 Informations nyhedsanalyse

Europa udviser tamiler

Schweiz påtager sig den besværlige barnepigerolle for sine udviste

tamiler, mens Norge insisterer på at udvise tamiler med hård hånd

- men gør det meget langsomt

Af

Niels Rohleder

Det er mildest talt vanskeligt for en ganske almindelig avislæser at finde ud af,

om afviste tamilske asylansøgere har noget at være bange for, hvis de sendes

tilbage til Sri Lankas hovedstad Colombo.

På udenrigssiderne meldes om en storstilet offensiv, som regeringstropperne

satte ind i maj mod den tamilske separatistbevægelse Liberation Tigers of

Tamil Eelam (LTTE) - også kendt som De Tamilske Tigre.

På indenrigssiderne forsikrer politikere og embedsmænd, at tamiler, der har

fået deres asylsag prøvet i to instanser, intet har at frygte, hvis de sendes retur

til Sri Lanka. Formentlig har de ikke noget at være bange for i de

LTTE-styrede områder i nord og øst, og selv hvis de skulle være forfulgte dér,

vil de med sindsro kunne slå sig ned i hovedstaden Colombo. Dér lever ifølge

The Sri Lanka Monitor, der udgives af The Refugee Council i London, i

forvejen 150.000 tamilske flygtninge.

Meget er gjort for at finde facts om situationen på øen, hvor borgerkrigen har

varet i 15 år.

Flygtningenævnet opererer i sin "baggrundsmaterialeliste" med

224 dokumenter - fra 1984 og frem til rapporten fra Udlændingestyrelsens og

Dansk Flygtningehjælps fælles fact-finding-mission til Colombo i februar og

marts 1997.

Og der er mere på vej. To norske NGO-missioner besøgte Sri Lanka i maj.

I rapporten "Trygt? Nei!" konkluderer Rådgivningsgruppa fra

Trondheim, at "Det er ikke trygt for tamiler å bli sendt til

Colombo", og "Colombo er formelt og reelt en del av krigen.

Byen er i permanent unntakstilstand. (...) Det formelle apparatet for personlig

kontroll, med krav om legitimering av identitet, boforhold og

opp-holdsgrunnlag, er rettet mot de srilankiske tamilene, er omfattende og

inbefatter rapporterings- og angiverplikt."

Også Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) var i Sri Lanka i maj.

Rapporten er endnu ikke udkommet, men i en pressemeddelelse umiddelbart

efter hjemkomsten konkluderede vicegeneralsekretær Bjarte Vandvik, at

"Menneskerettighetssituasjonen i de regjeringkontrollerte områdene (i

all hovedsak Colombo) er noe bedret".

Alligevel konstaterer NOAS: "Tamiler fra nord og øst har ofte ingen

reell mulighet til å oppholde seg i Colombo, men må reise tilbake til områder

hvor det netopp har vært eller er kamphandlinger. Dette er indirekte i strid med

norske myndigheters egne retningslinjer."

Norge giver nemlig ligesom Danmark afslag på tamilske asylansøgninger under

den forudsætning, at skulle ansøgerne være forfulgt i LTTE-områderne, vil de

kunne slå sig ned i Colombo.

NOAS vil "ikke prinsipielt avvise enhver retur til Sri Lanka"

men advarer imod en tilbagesendelse "av tamiler uten tilknytning til

Colombo", som organisationen betegner som "et

uforholdsmessig tiltak i lys av dagens situasjon på Sri Lanka".

"Vi så ikke noget, der strider imod den danske fact-finding-missions

observationer. Forskellen på NOAS-rapporten og den danske

udlændingestyrelses rapport er, at vi drager konklusioner. Det gør danskerne

ikke" siger Bjarte Vandvik til Information.

Det vakte i foråret opmærksomhed, da Udlændingestyrelsens embedsmænd

umiddelbart efter hjemkomsten fra Sri Lanka anbefalede en berostillelse af

behandlingen af de srilankanske asylsager, indtil missionens resultater var

bearbejdet, og derefter blev desavoueret af indenrigsminister Birte Weiss (S).

Det politiske klima omkring tamilerne i kølvandet på efter-årets Chitra-sag har

næppe været til, at Udlændingestyrelsens embedsmænd (og lederen af Dansk

Flygtningehjælps asylafdeling, der var med på rejsen), drog alt for håndfaste

konklusioner til fordel for tamilers ret til at blive i Danmark.

I Norge har man ligesom i Danmark den principielle opfattelse, at tamilske

asylansøgere, der har fået afslag i to instanser, kan udsendes - om nødvendigt

med tvang.

Terje Sjeggestad, ekspeditionschef i det norske justitsdepartement i Oslo,

oplyser, at de tvangsmæssige udsendelser af tamiler fra Norge var stillet i bero

indtil marts 1996. Så vurderede man, at det var sikkert at genoptage

udsendelserne. Han fortæller, at det siden er sket i "under 20"

tilfælde.

Bjarte Vandvik fra NOAS regner med, at der fra Norge er tvangsudsendt så få

som 10-15 asylansøgere til Sri Lanka siden genoptagelsen i marts 1996 (fra

Danmark var der pr. 23. juli tvangsudsendt 19 alene i 1997):

"Så vidt jeg kan se, ligner situationen i Norge ganske meget den i

Danmark," siger Bjarte Vandvik fra NOAS.

"Man insisterer på, at man vil udsende tamilerne. Men ser man på, hvad

der faktisk sker, så er det et meget beskedent antal, der returneres til Sri

Lanka".

Bjarte Vandvik anslår, at der aktuelt sidder op mod 440 tamilske asylansøgere

i Norge. Langt hovedparten - 320 - har fået endelige afslag.

Den schweiziske og den srilankanske regering havde allerede omkring

årsskiftet 1993-94 en "noteudveksling", som siden - med en

kort afbrydelse i 1995-96 - har dannet grundlag for schweizernes udsendelse

af afviste tamilske asylansøgere.

"Det har virkelig været en succes", fortæller Vera Britsch fra

Bundesamt für Flüchtlinge under justits- og politiministeriet i Bern.

Schweizerne har indført en "passiv monitorering" af de

tilbagesendte tamiler.

"Så snart vi får besked om, at en af de tilbagevendende befinder sig i

poltiets varetægt, vil enten FN's Højkommissariat for Flygtninge eller vi skride

til handling" siger Vera Britsch til Information. Hun oplyser, at alle

tilbagesendte fra Schweiz er løsladt inden for 48 timer. "De har alle

bekræftet over for os, at de ikke er blevet torteret af politiet", siger hun.

Noteudvekslingen fra 1994 giver FN's Højkommissariat for Flygtninge

(UNHCR) rollen som kontaktinstans mellem de tilbagesendte tamiler, de

schweiziske og de srilankanske myndigheder. Noteudvekslingen garanterer, at

ingen tilbagesendt tamil tvinges til at tage ophold i ikke-regeringskontrollerede

områder, og de srilankanske myndigheder lover at "tage passende

hensyn til" de hjemsendtes behov for at bo i midlertidige centre, inden

de kan vende tilbage til deres hjemegn.

I Norge har man ikke en tilsvarende monitorering, siger ekspeditionschef Terje

Sjeggestad:

"Vi har det udgangspunkt, at vi skal være sikre på, at dem, vi sender

tilbage, ikke risikerer over-greb. Er vi ikke tilstrækkeligt sikre på det, sender vi

ikke folk tilbage."

NOAS' Bjarte Vandvik vurderer situationen således:

"Det er vist alment accepteret blandt UNHCR og de europæiske

landes udlændingemyndigheder, at aftalen, Schweiz har indgået, ikke er

specielt god. Den er på mange måder forpligtende for schweizerne, der bliver

en slags barnepiger i Sri Lanka."

Danmark og Norge stationerer i fællesskab en udlændingeattaché - en

nordmand - i Sri Lanka. Blandt attacheens opgaver er bistand til

tilbagesendelse af afviste asylansøgere. Terje Sjeggestad oplyser, at

stationeringen vil ske "i løbet af 1997".

Også andre vesteuropæiske lande foretager tvangsudsendelser til Sri Lanka.

En talsmand for det tyske indenrigsministerium i Bonn, Detlef Dauke, oplyser,

at der ikke gælder noget udsendelsesstop for afviste srilankanske asylansøgere.

Han har ikke noget samlet tal for de tyske udsendelser, men i 1996 blev der

alene fra Forbundsrepublikkens største delstat, Nordrhein-Westfalen (18

millioner indbyggere), udsendt 47 srilankanske asylansøgere, oplyser delstatens

indenrigsministerium i Düsseldorf. Tallet dækker de såkaldte Abschiebungen,

hvilket er både ledsagede og uledsagede tvangsudsendelser.

Fra Sverige er der i perioden 1. januar 1996-29. juli 1997 udsendt 44 afviste

srilankanske asylansøgere - heraf 23 med med ledsagelse, oplyser Pär

Holmberg, Kriminalvårdens Transporttjänst, Göteborg.

Terje Sjeggestad fra justitsdepartementet i Oslo forudser "flere

udsendelser i den kommende tid"

"Vi har givet en række afslag i to instanser. Fordi en del af disse

mennesker har været her en tid, tager det tid, før udsendelsen iværksættes,

men intet tilsiger, at de ikke vil blive iværksat," siger Terje Sjeggestad.

Bjarte Vandvik fra NOAS påpeger, at de nordiske regeringer har grund til at

være forsigtige med tvangsudsendelse af tamiler:

"De vil være sikre på, at der ikke tilstøder tamilerne noget. Presset er

så stort, at de ved, at hvis de tilbagesender bare én, som bliver arresteret i

halvanden uge, så har de alle os over sig."