Frederikshavn 27.10.01

 

Sükrü Ertosun til mobiliseringsmøde forud for kommunalvalget.

 

Frederikshavn Multietniske Forening var heldig i valget af Sükrü Ertosun til at holde en pep-talk om at blande sig i samfundslivet og politik og bruge sin demokratiske ret til at stemme ved kommunal og amtsrådsvalgene d. 20 nov.

 

Der var ca 25 fremmødte _ flest etniske minoriteter af kurdisk afstamning samt nogle får flertalsfrederikshavnere med en majoritet af 4 byråds_ og amtsrådskandidater fra hhv Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Liberalt Højre. Deltagerne fik et sagligt oplæg _ båret af Ertosun  engagement og erfaring i etnisk ligestilling og integration _ både som formand for Integrationsrådet i Randers og næstformand for Rådet for de etniske Minoriteter. Og Ertosun evnede i høj grad at krydre sine synspunkter med konkrete eksempler fra hans eget arbejde. .

 

Den efterfølgende debat kom meget til at dreje sig om det skred i retning af mere fremmedangst og racistiske handlinger som man oplevede hos den danske majoritetsbefolkning efter d. 11. september, hvortil Sükrü mente at det blot yderligere understregede, at det var nødvendigt at de etniske minoriteter blandede sig i debatten og allervigtigst også blandede sig med danskerne og igennem dialogen fik nedbrudt de fordomme man vil have om hinanden når man ikke snakker sammen og kun har sin viden fra TV.

 

Mødedeltagere beklagede sig over mobning i skolerne og her var rådet det samme: En del af løsningen er at forældrene engagerer sig mere i skolens liv og stiller op til skolebestyrelsesvalget. Man kan ikke aflevere et problem som en anden pakke til andre f.eks til  myndighederne, og så forvente, at de “andre” så bare løser det. Man må selv følge det undervejs og prøve at samarbejde med andre og om nødvendigt bearbejde myndighederne indtil problemet er løst.

 

Sükrü gennemgik Rådet for etniske Minoriteters prioriterede emner herunder kønsmæssig ligestilling. Men det var ikke rådets opfattelse, at de offentlige myndigheder skulle fare ud med bål og brand for så skabte man bare en modreaktion med skarptoptrukne fronter. Det var bedst at støtte de etniske minoriteter i selv at løse problemerne, som altså måtte tage sin tid når det drejede sig om kulturelle normer  . Som eks brugte han hvordan det i hans egen forening i Randers  lykkedes at overvinde de mandlige medlemmers modvilje mod at overlade foreningslokalerne til de kvindelige medlemmer om søndagen.

 

Oftest var der brug for en mere nuanceret debat f.eks omkring bosætning. Feks opdagede han på en nylig tur til Bruxelles, at også de danske indvandrere havde bosat sig i nærheden af hverandre.

 

Blandt de problemer mødedeltagere rejste var bl.a at gøre en større indsats for mere etnisk ligestillling på arbejdsmarkedet men også på uddannelesområdet.. Der var dog uenighed blandt de etniske minoriteter om hos hvem lå

 

Også her var det vigtigt at bruge de relevante foreninger, klagemuligheder og ikke mindst integrationsrådet.

Således prioriterede rådet også højt at få skaffet de kommunale integrationsråd en lovfæstet høringsret som nødvendig demokratisk landvinding for at få de etniske minoriteter til at tage integrationsrådene alvorligt.

 

En mødedeltager foreslog som løsning på det totale fravær af minoriteteskvinder at arrangere et rent kvindemøde med den gruppe kvindelige byrådskandidater, som kalder sig kvinder på tværs. Et forslag som frh multietniske Forening vil arbejde videre med.

 

De problemstillinger der blev drøftet på mødet vil nu blive sendt som spørgsmål til alle partier og  byrådskandidater, som så får mulighed for at svare tilbage på mailadressen arnehans2post3.tele.dk senest d. 7. november. dernæst vil svarene blive udsendt til minoritetshusstande i et nyt nummer af Multietnisk Fred’shavner-Dialog, så vælgerne forhåbentligt får så meget beder kendskab til partierne at det giver mening at gå hen og stemme den 20. nov. Parti-svarene bringes i Radio FMR så snart de foreligger.

 

I øvrigt kan man fra ca mandag høre optagelser fra mødet på radio FMR på 106,6 Mhz og på www.fmr.adsl.dk og fra www.lyk.dk/dialog  Og stadig nå et henvende sig på tlf 98425542 eller arnehans@post3.tele.dk  med spørgsmål som man mener bør stilles til byrådskandidaterne

 

Arne Hansen referent og mødeleder