Frederikshavn Multietniske Forening d. 8.11.01

 

Kvindernes eget vælgermøde

 

forud for komunalvalget holdes søndag d. 11. nov. kl 13-15 i De Frivilliges Hus, Boensgade 4 ved Damsgårds P-plads.

 

Her kan du møde de kvindelige byrådskandidater Alice Schneider, Gurli Jensen, Jytte Schaltz, fra Socialdemokratiet (A.) - Birthe Rugholm og Lillian Kristensen fra CD,( D). Jette Fabricius Toft og Christina Lykke fra SF (F),  -  og Karin Vejen fra Liberalt Højre (M)

 

Alle kvinder er velkomne

Mødet er arrangeret af  Frederikshavn Multietniske Forening og Kvinder på tværs

 

De 8 byrådskandidater kommer alle med et kort pålæg om hvad de vil arbejde for i byrådet og herefter er der mulighed for at stille spørgsmål og diskutere alt hvad der har interesse.

 

 Ideen til et rent kvindemøde opstod på Frederikshavn Multietniske Forenings møde lørdag d. 27/10 hvor der ikke var mødt minoritetskvinder op.

Formålet for dette møde var at diskutere de etniske minoriteters situation i lokalsamfundet og så at formulere nogle spørgsmål til partierne og deres kandidater her forud for byrådsvalget.

Disse spørgsmål er nu bl.a. blevet sendt til de kvindelige byrådskandidater, som har meldt sig til kvindevælgermødet søndag d. 11/11. Og disse har så mulighed for at forberede sig og svare på de spørgsmål som interesserer kvinderne på mødet.                     

 

I øvrigt bliver partiernes og deres kandidaters svar  udsendt som et valgnummer af  Frederikshavn multietniske Forenings blad Multietnisk Freds’shavner-Dialog til alle minoritetshusstande i Frederikshavn. På den måde får alle de der måske skal stemme for første gang d. 20. nov.  en nem mulighed for at sætte sig ind i,  hvad de forskellige partier og kandidater mener om de emner der interesserer de nye frederikshavnere. Svarene vil også blive lagt på valgiden www.lyk.dk/dialog/demokrati. Lyt også til radio FMR på 106,6 Mhz  (94,9  på TDC-kabelnet), hvor der søndag kl 9-13 er interview med byrådskandidater mv. og der er genudsendelser hele ugen på 106,6

 

Det sker altsammen  i håbet om at alle de etniske minoriteter der har stemmeret til de kommunale valg vil bruge deres stemmeret. Og stemmeret har alle der er 18 år og har haft fast ophold i Danmark i 3 år, eller er statsborger fra EU, , Norge eller Island

Ved Folketingsvalget som nu også er udskrevet til d. 20. nov, er det kun danske statsborgere, der har valgret,. Er du bortrejst kan du stemme i forvejen pr brev på folkeregistret på rådhuset.

 

Spørgsmål vedrørende kvindemødet på søndag kl 13 i de frivilliges hus  kan stilles på tlf 98425542 og arnehans@post3.tele.dk