D. 13.11.01

Venstres indvandrerpolitik

 

Af Laurids Korsgaard

Byrådskandidat, Venstre

 

Indvandrerpolitik: Tillæg din modstander tåbelige synspunkter, han ikke har, og skyd dem så ned bagefter. Det er en ældgammel debattaktik, som jeg følte mig udsat for torsdag aften på Multietnisk Forenings m.fl.s valgmøde på biblioteket. Nogle deltagere ville åbenbart kun høre (og forarges over) Venstres krav til indvandrere, og ikke høre vore tilbud til dem. Samme ensidighed bærer avisens mangelfulde referat fra mødet præg af. Lad mig derfor kort gøre rede for de synspunkter, jeg gav udtryk for.

 

* Danmark er ikke og skal ikke være et multietnisk samfund. I Danmark har dansk kultur forrang samtidig med at vi er åbne for og giver frihed til andre opfattelser.

 

* Venstre vil begrænse indvandringen.

 

* Venstre vil have de indvandrere, der er her, reelt integreret i det danske samfund , så de bliver fortrolige med dansk sprog og danske værdier. Det skal bl.a. ske gennem en forbedret erhvervs politik, der skaffer flere reelle jobs til indvandrere.

 

* Indtil nu har integrationen i Danmark slået fejl. Alt for mange indvandrere er på kontanthjælp, arbejdsløse og holder sig i ghettoer.

 

* Integrationen er først og fremmest indvandrernes eget ansvar. Men Venstre vil lade samfundet give indvandrere tilbud om dansk undervisning til deres børn, pasning af børnene og reelle arbejdspladser.

 

* Disse tilbud modsvares af vore krav til indvandrerne om at de lærer sig ordentlig dansk, sætter sig ind i dansk kultur og danske værdier, blande sig med danskerne og taler dansk med deres børn i hjemmet. (Dette har jeg naturligvis aldrig formuleret som et lovkrav, sådan som SFs Jette Fabricius Toft og andre gerne ville misforstå det.)

 

* Venstre vil forstærke ind satsen for at få indvandrerne i reelt arbejde. Til gengæld vil Venstre vente med at give indvandrere ret til kontanthjælp indtil de har været i landet i syv år. Kommunen skal ikke tilbyde indvandrere bistandshjælp men arbejde.

 

* Endelig opfordrede jeg indvandrere til at fortælle os, hvordan de mener at integrationen kan gøres bedre f.eks. med hensyn til sprogundenisning, børnepasning

 

o.s.v.

 

 

Og svar d. 16.11.01

Ansvaret placeret forkert.

 

Af Mohammad Daneshjou

Integreret ”nydansker"

 

Integration: Kommentar til Laurits Korsgaards “Venstres indvandrerpolitik" den 13. november i Nordjyske Stiftstidende:

 

Integration er ikke og kan ikke placeres som et anliggende, der først og fremmest er indvandrernes eget ansvar.

 

Integration er en gensidig proces, dvs. der skal to parter til for, at det kan lade sig

 

gøre. Processen forpligter begge parter. Det er både mit og dit ansvar, og det er kun muligt, hvis vi begge har viljen og evnen til dette.

 

Indsatsen er selvfølgelig ikke lige fordelt. Indvandrerne skal gøre det meste af arbejdet, måske over 70 pct.

 

Men så længe fru Hansen og hr. Rasmussen ikke kan se sig selv som en vigtig nøgle til integrationsprocessen, lige så længe vil det være umuligt for hr. og fru Mohammad at fuldføre deres del af arbejdet.

Efter min mening er årsagen til integrationens fallit, at man har placeret ansvaret forkert. Integrationsbolden er blevet kastet rundt imellem politikerne, arbejdsgiverne og indvandrerne. Det har sjældent været et anliggende imellem de almindelige borgere og indvandrerne.

 

Alle de gode eksempler på en vellykket integration viser, at hver gang en nydansker har haft succes med in tegrationen, har der været nogle danske venner i vedkommendes netværk, der har suppleret hendes eller hans hårde arbejde i processen, at blive en del af det danske samfund.  Integration er en sej proces, men det kan lade sig gø re, hvis f.eks. hr. Laurits Korsgaard er villig til at åbne sit hjem for f.eks. bare én indvandrer.