Frederikshavn d. 7.12.01

 

Kære minister for flygtninge, indvandrere og integration  Bertel Haarder.

 

Jeg har tidligere E-mailet til dig på din private mailadresse bertel@bertel.dk  med en opfordring til at lytte til juridiske  eksperter på asylområdet på http://fmr.adsl.dk/asyldanmark.htm jf. kopien af daværende brev her nederst. Det var ment som en venlighed så du kunne være forberedt til at møde dine nye embedsmænd. Jeg har ikke modtaget noget svar , men håbede at du gjorde dig den ulejlighed at høre en førende juridisk ekspert på området, professor ved Århus Universitet Dr. Jur. Jens Vedsted Hansen fortælle om faldgruberne i den nuværende asylsagsbehandling.

 

Og jeg var optimistisk da du gentagne gange har bedyret overfor den danske TV-offentlighed, at du ville være garant for de danske myndigheders overholdelse af  menneskerettighederne og de internationale konventioner herom.

 

Stor var derfor min skuffelse over d. 4. dec at læse dit standardsvar “..De, der søger asyl i Danmark, får mulighed for at søge asyl ved to instanser. Det er deres sikkerhed for en fair asylbehandling..” og som du blot gentog , da Kim Andersen problematiserede asylsagsbehandlingen i det ministerium du nu står med det juridiske og politiske ansvar for at sikre også respekterer asylsøgernes krav på retssikkerhed under sagsbehandlingen.

 

Altså havde du tilsyneladende ikke lyttet til asylhøringens eksperter inden du tiltrådte, siden du en uge efter kunne udtale dig så skråsikkert.

Jeg håber stadig det drejer sig om, at det er tiden du har manglet. Derfor beder jeg dig atter om for alle de asylværdige flygtninges skyld at lytte på http://fmr.adsl.dk/asyldanmark.htm

 

Jeg vil være glad for at høre fra dig så jeg ikke nu skal frygte, at du blot kører videre i  Karen Jespersens spor, men at det for dig drejer sig om dine medmennesker, som du bekræfter i BT-citatet nedenfor.

 

Jeg husker du kæmpede imod da Venstre på et landsmøde besluttede at dansk kultur baserede sig på kristendommen - ud fra dit frisindede grundtvigske “Frihed for Loke som Thor”-syn - tilpaset vores nuværende globaliserede verden. Derfor tror jeg stadig på at du står til troende som garant for menneskerettighederne.

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn

 

(citat)

“BT 4.12.01: ....

Kim Andersen, 42 år, Lund:

 

Kan det være rigtigt at flygtninge, der får afvist deres asylsag for

anden gang, skal gå under jorden for at indhente oplysninger, der kan

sikre dem asyl i Danmark?

 

Bertel Haarder:

 

I Danmark skal det ikke kunne betale sig at gå under jorden for at få

asyl. De, der søger asyl i Danmark, får mulighed for at søge asyl ved

to instanser. Det er deres sikkerhed for en fair asylbehandling.

 

Kim Andersen:

 

Jamen, der findes jo mange eksempler på, at der bliver lavet fejl

under asylbehandlingen. Blandt andet fordi tolkene ikke laver deres

arbejde godt nok. Det er jo mennesker, der betaler den allerhøjeste

pris, hvis deres sag ikke bliver behandlet godt nok. Det er du godt

klar over, ikke Bertel?

 

Bertel Haarder:

 

Folk, der har fået behandlet deres sag igennem to instanser, har fået

sagsbehandling nok. Derfor skal man sendes hjem. Det nytter ikke

noget, at folk går under jorden, fordi de ikke får asyl.

 

Kim Andersen:

 

Glem ikke, at du har med mennesker at gøre, Bertel.

 

Bertel Haarder:

 

Nej, det skal jeg huske på.”

 

http://www.bt.dk/Forside.pl?aid=78919

 

......................

(bilag)

Frederikshavn d. 27.11.01

 

Kære nyudnævnte minister for asylområdet, Bertel Haarder

 

Til lykke med den udsatte post.

 

D. 3. november afholdtes en høring om dansk asylpolitik med vidnesbyrd af bl.a. deltagelse af professor i udlændinge_ og asylret, Dr. Jur. Jens Vedsted Hansen, Aarhus Universitet og Kim Kjær det danske Center for Menneskerettigheder. (I den afsluttende politikerrunde deltog bl.a. Venstres Ejvind Vesselbo)

 

Jeg vil af hele mit hjerte og forstand foreslå dig straks at aflytte asylhøringen på  http://fmr.adsl.dk/asyldanmark.htm  og bruge denne efter min mening enestående mulighed for at få et vist overblik over juridiske eksperters og brugeres oplevelse af hvordan det system du nu har overtaget ansvaret for fungerer i praksis.

 

D. 14. nov skrev jeg nedenstående tilde ansvarlige myndigheder, men fik det ikke sendt dengang. Det er jeg glad for nu hvor timingen må være bedre, hvorfor jeg hermed overlader ideen til dig.

 

 

Frederikshavn d. 14.11.01

 

Til de danske asyladministrerende myndigheder vil jeg bede om at den ansvarlige sørger for at  nedenstående bliver afspillet in extenso ved først givne lejlighed for samtlige medarbejdere i plenum med tid til efterfølgende diskussion . - Og at lydfilen fra høringen permanent indgår som dokumentations- og sagsbehandlingsrelevant materiale, som alle implicerede medarbejdere i konkrete sager incl. advokater gøres bekendt med,  f. eks  gennem at lægge en link fra de berørte myndigheders hjemmesider og til lydfilen. Altså Udlændingestyrelsens, Flygtningenævnets, Indenrigsministeriets og Rigspolitichefens, justitsministeriets, udenrigsministeriets og juridiske og samfundsvidenskabelige fakulteter.

 

På Frederikshavn Multietniske Radios hjemmeside http://fmr.adsl.dk/asyldanmark.htm  har I nu adgang til en ny dokumentation af den danske asylbehandlings fakta leveret af  personer der ved hvad de har talt om. Læs straks (den uautoriserede ) opsummering på adressen.

 

Det drejer sig bl.a. om professor i udlændinge-  og asylret, Dr. jur Jens Vedsted Hansen, Kim Kjær det danske Center for Menneskerettigheder, Louise Holck asylchef i Dansk Flygtningehjælp.......

........

Med venlig hilsen

Arne Hansen, lektor emeritus i samfundsfag og historie og engageret i asyl- og integrationsproblematikken siden 1985

 

PS det var mig der for et par måneder siden i en mail problematiserede om de tamilske tigre var terrorister eller frihedskæmpere.

 

Henvendelsen er sendt pr mailadressen nma@inm.dk oplyst at Indenrigsministeriet

og til postadressen minister for flygtninge, indvandrere og integration  Bertel Haarder,


Slotsholmsgade 6, 1216 København K, tlf. 33923380