Fra Frederikshavn Kommunes folder:

 

Valg til Integrationsrådet - repræsentanter for de etniske minoritetsgrupper 

 

Vær med til at gøre en forskel…- stil op som kandidat til Integrationsrådet

 

Vil du være med til at præge integrationsarbejdet i Frederikshavn Kommune? Så mød op til valgmøde onsdag den 12. december 2001 kl. 19.00 i byrådssalen på Rådhuset.

 

For at være stemmeberettiget og/eller kunne opstille som kandidat til Integrationsrådet, skal du være mindst 18 år, være af udenlandsk herkomst og bosiddende i Frederikshavn kommune.

 

På mødet kan du melde dig som kandidat til rådet. Hvis du ikke selv har lyst til at sidde i Integrationsrådet, kan du alligevel gøre din indflydelse gældende ved at stemme på en kandidat, som du kunne tænke dig skulle være medlem af rådet.

 

Formålet med Integrationsrådet

Integrationsrådet skal være med til at fremme integrationen af etniske minoriteter i Frederikshavn kommune. Rådet skal endvidere være et mødested for dialog mellem etniske minoriteter, arbejdsmarkedets parter, foreningslivet og kommunale embedsmænd og politikere.

                                                

Integrationsrådets opgaver kan f.eks. være at:

¨ have høringsret over for alle forslag, der vedrører etniske minoriteter

¨ formulere oplæg til en kommunal integrationspolitik

¨ diskutere kommunens varetagelse af integrationsarbejdet

¨ evaluere boliganvisningen, sprogcenterets undervisning og 

   modersmålundervisningen

¨ skabe kontakt til det lokale arbejdsmarked og foreningslivet

 

Integrationsrådets sammensætning:

Rådet kan bestå af max. 15 medlemmer, og det tilstræbes, at de etniske minoriteter skal udgøre et flertal.

Rådet vil få følgende sammensætning:

¨ Op til 8 repræsentanter for de etniske minoriteter, således at rådet afspejler   sammensætningen af de etniske minorite-ter i kommunen

¨ 2 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter udpeget af DA og LO

¨ 1 repræsentant for foreningslivet udpeget af FUF/SIFK

¨ kommunaldirektøren

¨ 3 politikere udpeget af byrådet

 

Til hver repræsentant skal der vælges en stedfortræder.

 

For at få valgt 8 repræsentanter og stedfortrædere blandt de etniske minoriteter afholdes et valgmøde onsdag den 12. december 2001 kl. 19.00 i byrådssalen på rådhuset.

Man kan læse mere om integrationsrådet bla. de nuværende medlememr på http://www.frhavnkom.dk/default.asp?id=546

Kopieret fra  http://www.frhavnkom.dk/default.asp?id=1860 + folder. Er lagt på her ved Frederikshavn Multietniske Forenings foranstaltning )