22.12.01

Indram AsylTour så det bliver retvisende

- og ikke misvisende som AsylTour  er nu

 

Jeg har lige været inde på  "Asyl Tour 2002" http://www1.dr.dk/nyheder/html/nyheder/baggrund/tema2001/asyltour/ som DR nyheder online reklamerer for.

Fint nok med den pædagogiske form , og jeres bestræbelser for at kortlægge og ved eksemplar dokumentere et udsnit af hvad der faktisk sker og som har offentlighedens interesse jvf den nylige valgkamp

 

Men ud fra at jeg har fulgt udviklingen i det globale behov for asyl/beskyttelse contra dansk og EU_asylpolitik  siden 1985, så må jeg for at sige det kort  kalde jeres tilgang  "rent Dansk Folkeparti"_optik uden forsøg på at forklare asylsøgeres nødvendige brug af smuglere, som følge af alle de barrierer Danmark og EU har opbygget med visumtvang og fremskudt adgangskontrol af flyselskaberne, som reelt hindrer flygtninge i lovligt at søge asyl.

 

De europæiske landes omgåelse af deres konventionsforpligtelser til at prøve asylsøgeres sager uden at ville indrømme det , men tværtimod kriminaliserer og øger straframmerne for  de menneskesmuglere , som deres egen politik har været med til at opfostre, - er i virkeligheden efterkrigstidens største politiske hykleri, som befolkningen åbenbart ikke har opdaget bl.a. pga en ukritisk presse. Og som I med støtte fra Dr Nyheder  Online er med til at forhindre nogensinde sker inden kritiske røster som min måske er helt censureret væk.

 

Lærer man ikke på journalisthøjskolen og på DR at sætte sig ind i de sammenhænge, som aktion-historierne skal sættes ind i for at gøre folk klogere på virkeligheden  og ikke dummere som det snarere er tilfældet her.

 

Er det ikke misvisende at kalde flugtforsøg "nemmere og billigere end du tror" og give det associationer i retning af en turisttur, når over halvdelen af "turisterne" faktisk bliver accepteret som værdige til beskyttelse, og det skal der som regel virkeligt gode grunde til i dag skal jeg hilse og sige.

 

I kan f.eks. høre om hvilke barrierer asylsøgere kan være oppe i mod ved at lytte til extenso lydoptagelsen

http://fmr.adsl.dk/asyldanmark.htm   fra asylhøringen d. 3.11.01

og specielt høre om "fase 0" (regeringernes foranstaltninger for at forhindre asylsøgere i at opnå deres ret til at få prøvet deres asylsag) hos lærebogsforfatterne Kim Kjær og professor Jens Vedsted Hansen

 

Jeg vil foreslå jer straks at  lave en link fra asyl tour til

http://fmr.adsl.dk/asyldanmark.htm

Og så efterhånden udbygge siden med de informationer man kan hente her

 

Med venlig hilsen og i al hast

arne Hansen

 

To: "Arne Hansen" <arnehans@post3.tele.dk>,

              <dr@dr.dk>,

              <pergudmann@hotmail.com>,

              <mail@peter_moller.dk>,

              <info@djh.dk>,

              <dr_kontakten@dr.dk>,

              <evl@dr.dk>,

              <ra_research@dr.dk>,

              <dronline@dr.dk>

Subject: Sv: Indram venligst fakta så de bliver retvisende i stedet for misvisende

From: "Jacob Andersen" <admin@jacob_andersen.dk>

Date: Sat, 22 Dec 2001 12:48:16 +0100

Cc: <maillist@lyk.dk>

 

Kære Arne Hansen

 

Mange tak for dine kommentarer ang. Asyl Tour 2002.

 

At du mener at vi på Journalisthøjskolen ikke skulle lære at gøre  folk klogere på virkeligheden og sætte tingene ind i deres rette sammenhæng kan vi slet ikke følge dig i.

 

Vi mener netop, at vi med vores produktion, Asyl Tour 2002, viser hvordan den organiserede menneskesmugling til Danmark (og dermed også EU) foregår  på en fair og objektiv måde.

 

Vores mål var at dokumentere at det foregår - og herefter forklare hvordan det foregår. Alt i produktionen er veldokumenteret - både via mange samtaler med Dansk Politi og samtaler med adskillige flygtninge.

 

Vi har på et hvert tidspunkt valgt at holde politiske interesser og politiske synspunkter langt uden for vores produktion - netop fordi det ikke har noget som helst med vores historie om den organiserede smugling at gøre.

 

Vi har forholdt os til det faktum at EU-landene med Schengen har valgt at skærpe grænserne omkring EU, og derudfra har vi belyst hvordan menneskesmuglerne alligevel kan bringe folk ind i Schengen.

 

Nogle vil sandsynligvis mene at Schengen-samarbejdet er flygtningefjendsk og umenneskeligt, mens andre sikkert vil kunne argumentere for det stik modsatte. Vi har valgt at holde os uden for denne debat - Som nævnt ovenfor har vi forholdt os til det faktum at Schengen eksisterer - og ikke hvorfor det eksisterer, og hvad der eventuelt kan gøres ved det.

 

Vi mener ikke at det er misvisende at bruge rejse-terminologien til at fortælle og belyse denne historie. Af flere grunde:

1. Der er tale om en velorganiseret branche - (jf. Sargons fortællinger om hvor let det er at komme i kontakt med smuglerne).

2. Flygtningene føler ofte at de rejser med et rejsebureau og at alt er planlagt og sikkert for dem (jf. Salah og Deins' historier).

3. Linjen "Nemmere og billigere end du tror" refererer til det nyligt udsendte rejsekatalog fra Spies, men er samtidig passende på et bredt udsnit af den danske befolknings viden om organiseret menneskesmugling. Vi belyser at det faktisk er nemmere og billigere end de fleste tror.

Vi mener absolut heller ikke at vores produktion er så unuanceret og ukritisk som du gør den til. Vi ved godt at det ikke er "lutter lagkage" at rejse med menneskesmuglerne. Det fremgår også af vores produktion (jf. Sabahs fortælling om rejsen).

 

 

Lad os endnu engang understrege at vi ikke repræsenterer noget politisk standpunkt - og heller ikke mener at have gjort det i denne produktion.

 

Med venlig hilsen

Per Gudmann, Peter Møller og Jacob Andersen

Danmarks Journalisthøjskole

 

 

Flere kommentarer modtages gerne på arnehans@post3.tele.dk