On Wed, 2 Jan 2002 12:35:05 +0100 , flc@dr.dk wrote:

….

Jeg er fuldstændig enig med dig: Udtrykket "de fremmede" brugt om alle

etniske minoriteter generelt er ikke alene uheldigt, men utilstedeligt.

Desværre "smitter" brugen af forkerte ord eller udtryk, og det er

overordentlig vanskeligt at komme den slags unoder til livs.

Jeg kan kun betragte det som "en finke, der røg af panden" -  men det bør

selvfølgelig ikke ske.

Med venlig hilsen

Flemming Christiansen

____

 

_____Oprindelig meddelelse_____

Fra: Arne Hansen  31. december 2001 18:19

Til: ra_research@dr.dk; RB@Ritzau.dk; skd@dr.dk

Emne: brug ikke "de frememde” om etniske minoriteter i almindelighed

 

 

I kommentaren til dronningens nytårstale brugte DR TV1 udtrykket  "de

fremmede" generelt om alle de etniske minoriteter i Danmark. Det er jeg meget skuffet over jvf Frederikshavn Multietniske Forenings

henvendelse herom i januar 2000 og hvor DRs ledelse bakkede helt op om

at dette udtryk var uheldigt da det kunne tolkes som at man var

uønsket af dem det omfattede

mvh Arne Hansen

 

Referencer: via søgemaskine

6. Multietnisk Fred'shavner_dialog

Er vi de uønskede? Multietnisk Fred'shavner_dialog Frederikshavn Multietniske Forening - Danmarksgade 78,1,  9900 Frederikshavn Frederikshavn d. 18.01.2000 Åbent brev til

URL: http://www.lyk.dk/dialog/dialog1side11.htm

 

 

1. Multietnisk Fred'shavner_dialog

Redaktører svarer på spørgsmålet: Er vi uønsket siden I kalder os "de fremmede"? Er vi de uønskede? Multietnisk Fred'shavner_dialog Frederikshavn Multietniske Forening _

URL: http://www.lyk.dk/dialog/dialog2side36.htm

 

2. Multietnisk Fred'shavner_dialog

Mere om mediernes svar på, om "de fremmede" er uønskede Medier kan ikke lide "de fremmede" Journalistdebat om holdningen til udtrykket "de fremmede" De fleste medier nølende over

URL: http://www.lyk.dk/dialog/dialog3side14.htm

 

3. http://arnehansen.adsl.dk/000715media.htm

Frh. Multietniske Forening spurgte redaktørerne om vi kaldes "de fremmede" fordi vi er de uønskede? Sidst i januar, medens omtalen af etniske mindretal blev mere og mere

URL: http://arnehansen.adsl.dk/000715media.htm