020118

Medierne bør informere mere om regeringsforslagets stramninger over for asylsøgere

 

Til medierne

 

Nedenstående mail jeg  lige har modtaget er stort set det eneste jeg indtil nu har hørt  med problematisering af regeringsforslagets stramninger over for asylsøgere der søger beskyttelse !

 

Der er ellers punkter nok på nedenstående "venteliste", som der behøves grundig journalistisk behandling af jvf "En ny Udlændingepolitik" af 17.01.02 i afsnittet "asyl og flygtninge" på s 1-2

 

"Afskaffe de facto flygtningebegrebet"

 

"flere lande godkendes som  sikre 3.lande, så det bliver muligt at afvise flere."

 

"afskaffe muligheden for at søge asyl fra ambassader i udlandet" (lukker  bl.a §7.4?)

 

"..tidligst gives permanenet opholdstilladelse efter 7 år i Danmark" med henblik på at flere "skal sendes tilbage til hjemlandet, hvis...de ikke længere bliver forfulgt"

 

Flygtninge, "der har fået asyl, fordi de har familiemæssig tilknytning til Danmark” (§7.4? ) skal ud igen hvis de senere gifter sig med en udlænding

 

"Ingen der holder sig skjult , skal kunne få behandlet en ansøgning om asyl i Danmark"

 

"Ansøgere , der har fået afslag på asyl, skal forlade landet straks.."

 

I åbenbart grundløs-proceduren skal Dansk Flygtningehjælps ja til asylsagslbehandling åbenbart kunne overtrumfes af "Flygtningenævnets formand  på egen hånd"

 

Dansk flygtningehjælps repræsentant skal åbenbart  ud af Flygtningenævnene, der reduceres til 3 medlemmer

 

Som baggrundsinformation kan jeg henvise til http://fmr.adsl.dk/asyldanmark.htm  , hvor man kan aflytte hele den høring om asylansøgeres vilkår, som blev afholdt d.  3. november 2001

bl.a med flere af forfatterne til "Udlændingeret" bl.a prof. Jens  Vedsted-Hansen.

 

Flygtningeministeren fik straks efter hans udnævnelse en email med link til asylhøringen og han har også efter en rykker givet et kort svar, så han må have hørt om de faktiske forhold i dansk asylpolitik som beskrives i løbet af asylhøringen.

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen

 

 

 

 

 

On Fri, 18 Jan 2002 10:28:48 +0100, "Minoritetspartiet" <cft2290@vip.cybercity.dk> wrote:

 

PRESSEMEDDELELSE • MINORITETSPARTIET

 

OPFORDRING: CIVIL ULYDIGHED IMOD REGERINGSUDSPIL!

 

Regeringens udlændingeudspil cementerer landets indvandrere og flygtninge

som anden- og tredjerangsborgere i form af hidtil uovertruffen, isnende

hjerteløshed over for mennesker på flugt og ægteskaber af blandet

nationalitet. De apartheidlignende tiltag vil skabe endnu større

modsætninger, yderligere marginalisering og skarpere spændinger imellem

etniske minoriteter og det øvrige samfund, og hvis udspillet vedtages,

opfordrer Minoritetspartiet hermed alle med hjerte- og husrum til civil

ulydighed ved at skjule og støtte ægtefæller og flygtninge, som ellers

kastes ud i den mest uvisse og ulykkelige fremtid!

 

Minoritetspartiet formand, Rune Engelbreth Larsen udtaler: »Regeringens

hjerteløshed har slået nye rekorder, og Minoritetspartiet kan kun opfordre

samvittighedsfulde mennesker til at lade deres samvittighed stå over loven

og støtte de mange, som i forvejen redder menneskeliv ved at skjule illegale

flygtninge i Danmark! Der er allerede tegn på omfattende og skarp kritik fra

international side, og en af verdens højt respekterede journalister, Tim

Sebastian fra BBC World Service har sat udenrigsministeren fuldstændig til

vægs med en forbilledlig journalistisk frygtløshed over for magthaveres

intolerance.«

 

Minoritetspartiet næstformand, Souhail Ibrahim udtaler: »Danmark nærmer sig

skridt for skridt apartheid-lignende love og regler. Resultatet vil blive

frustration og desperation og forståelig foragt over de danske myndigheder

blandt et endnu større antal indvandrere. Hvor er de positive signaler til

det multikulturelle Danmark? Hvor er hjælpen til at få etniske minoriteter

ud på arbejdsmarkedet? Hvor er vores rettigheder? Ingen steder i regeringens

udspil!«

 

Medlem af Minoritetspartiets hovedbestyrelse, Bashy Quraishy udtaler: »Dette

er udkaldet til alle indvandrerorganisationer om at stå sammen, bekæmpe

apartheid her og nu i dagens Danmark og vende udviklingen! Hvis ikke vi gør

det, vil ekstremistiske nationalister i Dansk Folkeparti løbe med alle

gevinsterne på den ene side, mens ekstremistiske fundamentalister samler

modstanden omkring sig på den anden side. Er det virkelig det, regeringen

ønsker?«

 

MINORITETSPARTIET  / www.minoritetspartiet.dk

____________________________________________________________________________

_______

Minoritetspartiets sekretariat, Nørrebrogade 32, 5. sal, 2200 København N.

info@minoritetspartiet.dk