Underskriftsindsamling

             Sindal d. 18. marts 2005    

På opfordring af Roswitha Bähner Andersen  blev  den nedenstående underskriftsblanket lavet i januar 2002 til støtte for at den udvisningstruede famile Hazakhani efter 4½ års ventetid (som var blevet brugt til en vellykket integration) kunne få humanitært ophold i Danmark, (hvilket loven giver ministeren mulighed for at give).

       

Nu OPFORDRER  Roswitha Bähner Andersen os igen til at skrive under til støtte for at Hazakhani-familien får humanitært ophold i Danmark. Men det haster da familien står til udvisning  på tirsdag d. 22. marts 2005 .

 

 

           Til minister for flygtninge, indvandrere og integration, Rikke Hvilshøj.

 

Ang.: Ophold for familien Hasakhani

 

Undertegnede beder Ministeren for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Rikke Hvilshøj om personligt at gå ind i Hazakhanisagen og give familien Hasakhani opholdstilladelse med henblik på varigt ophold i Danmark ud fra følgende humanitære grundlag:

- Familien har opholdt sig p.t.7,5 år i Danmark

- Alle familiemedlernmer taler flydende dansk

- Familien er velintegreret i nærsamfundet

- Der står en arbejdsplads for hr. Hasakhani til rådighed.

 

 

Navn                                      Adresse                                                        Underskrift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evt spørgsmål kan stilles til Roswitha Bähner Andersen tlf 61620304,

 

Den udfyldte liste med navn(e) bedes hurtigst bragt til  postadressen: Roswitha Bähner Andersen, Nejstvej 152, 9870 Sindal.  – og med tak for hjælpen.

 

(Evt. kan underskrifter i stedet  i en fart emailes til adressen post@arnehansen.net)

 

SIDSTE:

Pga. tidspresset bedes man også selv sende opfordringen stilet direkte til indenrigsminister Rikke Hvilshøj på mailadresssen inm@inm.dk

Eller pr post til

Rikke Hvilshøj,

minister for flygtninge, indvandrere og integration

Holbergsgade 6

1057 København K

 

Tlf: 33 92 33 80

Fax: 33 11 12 39