Mangler både hjerte og hjerne

From: "www.NYDANSKER.dk - Preben Kruse" <redaktion@nydansker.dk>

Date: Tue, 29 Jan 2002 17:16:02 +0100

 

      : : : : Stop piaNismen : : : :

 

      Kære venner og kolleger

 

      Læs venligt denne leder fra SocialRådgivernes Landsforbund, der meget præcist rammer de ømme punkter i regeringens "integrations"-udspil.

 

      Videresend teksten hvis du kan "sympatisere" med den - og deltag så i debatten for at minimere følgerne af pianiZmen.

 

      Bedste hilsner

 

      Preben Kruse

      WebRedaktør af www.nydansker.dk

      - portalen til det multiNetniske Danmark

 

      ******************************

      ******************************

 

      Mangler både hjerte og hjerne

 

Af Laila Walther, næstformand i S L – Socialpædagogernes Landsforbund

Regeringen har barslet med et såkaldt integrationsudspil. Man behøver desværre ikke tage luppen frem for at konstatere, at integrations-potentialet mildest talt er begrænset. Mest iøjnefaldende er forslaget om at graduere kontanthjælpen, efter et optjeningsprincip. De første syv år, udlændinge er i Danmark, skal de som arbejdsledige modtage en lavere kontanthjælpsydelse end andre i landet. Tanken er, at ydelsen sættes ned, mens det gøres mere attraktivt at arbejde. Der er dog to helt fundamentale ting, som regeringen vælger at overse i sit udspil.

 

I Danmark har vi allerede erfaringer med at lave særydelser til udlændinge, og socialrådgivere over hele landet har på tæt hold oplevet den forarmelse og klientgørelse, det førte med sig. Det var i 1998, at Folketinget vedtog at indføre en "introduktionsydelse", der var 2.000 kr. lavere end almindelig kontanthjælp. Den lave ydelse betød, at udlændingene ikke havde råd til at deltage i basale integrerende aktiviteter som fodbold, børnefødselsdage og familiebesøg. De troppede derfor op på socialforvaltningerne for at søge om enkeltydelser til dækning af disse grundlæggende behov. Penge fik de imidlertid ikke - for fodbold, børnefødselsdage og familiebesøg kan ikke kaldes uforudsete. På den baggrund var der flere kommuner, der valgte at gradbøje enkeltydelses-begrebet - af medmenneskelige grunde.

 

Et uholdbart udspil

Præcis samme situation kommer vi i, hvis den graduerede kontanthjælp bliver en realitet. Rent faktisk er regeringens udspil endnu strammere, end introduktionsydelsen var i sin tid. Forarmelsen kan ifølge logikken undgås via de øgede muligheder for at tjene supplerende penge ved siden af kontanthjælpen. Regeringen har tilsyneladende en blind tro på, at økonomisk incitament skaber arbejde til alle. Der har de imidlertid forregnet sig, udspillet er decideret inkonsistent, hvad angår mulighederne for arbejdsskabelse.

 

Mens regeringen med den ene hånd vil stramme rebet om nyankomne udlændinge i Danmark, vil de nemlig ikke bruge den anden hånd til rent faktisk at åbne arbejdsmarkedet. Lovforslaget om den graduerede kontanthjælp vil formentlig blive fremsat i det tidlige forår, hvorefter en lov kan implementeres allerede fra sommeren 2002. I det lys er det skræmmende at læse, at regeringen først engang "til efteråret" vil barsle med en handleplan for, hvordan udlændinge rent faktisk bliver integreret på det danske arbejdsmarked.

 

Fort Erhvervsliv

Ydermere meldte beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen til pressemødet, at det skam ikke er regeringen, der kan skabe job - det er alene erhvervslivet. Det er ansvarsunddragelse, så det driver. Den helt igennem logiske - og humane - fremgangsmåde ville være, at man fik støbt kugler, som kunne skyde huller i det Fort Erhversliv, vi desværre har i Danmark. At man fik sørget for job til - om ikke alle, så rigtig mange af Danmarks udlændinge. En lille smule fleksibilitet, et gran overbærenhed og oprigtig hjælpsomhed kunne smelte mange af de barrierer, vi i dag har fået bygget op mellem udlændingene og det danske arbejdsmarked.

 

Vi skal fremme integrationen, ikke hæmme den. Derfor er regeringen nødt til at indse absurditeten i sit eget forslag - og fatte pennen igen, sammen med hjernen og ikke mindst hjertet.

 

Regeringens integrationsudspil indeholder mange elementer, som DS i den kommende tid vil følge op på. Følg med i diskussionen på hjemmesiden www.socialrdg.dk  og i Socialrådgiveren.

 

Mandag den 4. februar offentliggør DS en mere fyldig og grundig respons på regeringens integrationsudspil. Følg med på hjemmesiden. Og send os gerne din egen mening  om udspillet.