05.02.02

Debat om regeringens ny udlændingepolitik

- og dens konsekvenser for danskere der gifter sig med Udlændinge

afholdes  d. 24. februar i Fællessalen på Christiansborg.

 

Fra Ægteskab uden Grænser ved Kenneth Wilson <wilson@danbbs.dk>

 

Vigtig invitation

er overskriften på vores indbydelse til en stor debat om regeringens ny

udlændingepolitik og dens konsekvenser for danskere der gifter sig med

udlændinge. Som afholdes søndag den 24. februar i Fællessalen på

Christiansborg.

Her følger invitationen, som også kan læses som pdf-fil på www.poul.net

Hvis man ønsker at deltage i arrangementet, skal man kontakte vores

kasserer Philip Hollingbery, der har email

philip@inet.zitech.dk

 

 

Danmark har måske verdens skrappeste udlændingelov. Nu strammes den

yderligere! regeringen vil simpelthen lukke Danmark.

Inden politikerne endeligt beslutter sig for dette skridt, indbyder

Ægteskab uden Grænser  og firmaet Smidt & Wilken til stor debat søndag

den 24. februar fra klokken 10 til 18 på Christiansborg.

Her vil vi sammen med en række MFere gennemgå de bebudede stramninger på

familiesammenføringsområdet punkt for punkt. Dels for at undersøge

rimeligheden af at man lukker Danmark, og faktisk også lovligheden; For

vi danskere har jo en hævdvunden ret til frit at vælge hvem vi vil gifte

os med, dele sengehalm med og få børn med.

Vi vil koncentrere debatten omkring de stramninger, der i særlig grad

berører dansk-udenlandske ægtepar.

 

Forsørgelseskravet

I 1998 vedtog et stort flertal i Folketinget at forsørgelseskravet

skulle bortfalde for danske statsborgere. I de foregående år var cirka

300 dansk-udenlandske ægtepar nægtet ophold i Danmark fordi den danske

partners årsindtægt lå under 200.000 kroner. Nuværende udenrigsminister

Per Stig Møller kendte personligt en dansk amerikanskgift kassedame, der

p.g.a. forsørgelseskravet var tvunget til at emigrere til Staterne.

Alle var glade for afskaffelsen af dette indkomststørrelseskrav, også i

Udlændingestyrelsen, som slap for en svær administrationsbyrde med

granskning af danskernes lønsedler, når deres udenlandske ægtefæller

søgte familiesammenføring. Det var faktisk kun Dansk Folkeparti der

stemte imod dengang.

Men nu skal forsørgelseskravet genindføres. Denne gang endnu strammere:

Kravet bliver cirka 19.700 kroner om måneden.

Skal indkomstkravet vitterligt stilles for alle? Vil det blive stillet

for EU-borgere? Studerende på SU-berettigede uddannelser? Efterlønnere,

pensionister, arbejdsløse? ? uanset danskerens personlige formue, uanset

den udenlandske ægtefælles personlige formue?

 

Sikkerhedsstillelse

Der lægges op til at et dansk-udenlandsk ægtepar skal stille en

bankgaranti på 50.000 kroner til dækning af evt. offentlige udgifter.

Hvilke udgifter tænkes der på?

 

Retskravet bortfalder

Det handler om borgernes retssikkerhed. Vi vil gerne diskutere dette

punkt set fra vores synspunkt og med behørig skelen til Grundloven og de

internationale konventioner. Hvem bestemmer hvor og hvorfor?

Vi forstår retskravet som retten til under en række forudsætninger at

indgive en ansøgning om familiesammenføring. Er politikerne enige heri?

 

Alderskravet

Selvom vi som danskere bliver fuldt myndige på vores 18 års fødselsdag,

kræver man fra både højre og venstre side i Folketinget, at

familiesammenføring med en udlænding tidligst kan ske 6 år senere. Vi

vil spørge hvad det får af konsekvenser for unge forældrepar. Vi vil

også gerne vide, hvad der sker hvis en dansker under 18 har fået et

dronningebrev af HMD Margrethe II og vil gifte sig med en udlænding;

Hvad sætter størst trumf på ? regentens tilladelse eller systemets

afvisning? (Der er jo ingen grund til at dronningen udsteder en

tilladelse til en undersåts giftemål, hvis familien bagefter tvinges til

at forlade landet)

 

Tilknytningskravet

En særlig stramning af dette krav er ventet. Kan man overhovedet

diskutere et tilknytningskrav, når det handler om danske statsborgere? ?

Vi citerer fra regeringens oplæg:

Kravet om, at ægtefællerne skal have tilknytning til Danmark, skal

udvides til også at gælde for herboende danskereÖ

Vi forstår ëherboende danskereí som danske statsborgere. Er det noget,

vi har misforstået?

 

7 års kravet

Permanent opholds- og arbejdstilladelse skal først kunne tildeles vores

udenlandske ægtefæller når vi er mere end halvvejs til kobberbrylluppet!

 

Hvorfor er det påkrævet med al det bureaukratiske bøvl overfor sådan

nogen som os? Vi vil også spørge om der skal startes forfra på en ny 7

års periode hvis et dansk-udenlandsk ægtepar i et par år er

udstationeret fx gennem Udenrigsministeriet, eller studerer i udlandet.

 

Integration og uddannelse

Bertel Haarder har sagt at problemet med de familiesammenførte

udlændinge er, at de generelt er for dårligt uddannede og kan for lidt.

Vi har ikke forelsket os i dummernikker. Hvem har ret? Er det i

virkeligheden et spørgsmål om respektÖ Det er alt for svært for vores

ægtefæller at få godkendt udenlandske uddannelser.

Under dette punkt hører faktisk også Integrationsloven som også

dansk-udenlandske ægtepar er underlagt. Det er ellers almindelig

anerkendt at vores integration er bedre end nogen anden, for den sker

med kærlighed, og det første og det sværeste, nemlig at finde arbejde,

det kæmper vi sammen for. Alt dette gør vi ganske ìgratisî, og det burde

politikerne i højere grad påskønne.

 

Lukket land

Infame spørgeskemaer, beslaglæggelse af nationalitetspas og umanerligt

lange sagsbehandlingstider er med til at understrege den fjendtlige

holdning vi møder her i Danmark.

Ægteskab uden Grænser har sæde i Udlændingestyrelsens Brugerpanel, og

får der rimeligt plausible forklaringer på problemerne der gør at sager

syltes, pas og andre vigtige dokumenter forsvinder og

sagsbehandlingstiden kan vare over et halvt år. Vi regner med deltagelse

fra Udlændingestyrelsen, og vil gerne have et praj om hvilken

indflydelse de nye stramninger får på arbejdspuklen og -presset

i Udlændingestyrelsen. Sagsbehandlingstider på fem måneder er allerede

almindelige.

 

 

 

Program

 

Kl. 10.00

Ægteskab uden Grænsers forkvinde, brasilianskgifte Ulla Carstensen

indleder, og paneldeltagerne præsenterer sig selv

 

Kl. 10.30

Ægteskab uden Grænsers talsmand, ghanesiskgifte Kenneth Wilson er

ordstyrer og paneldiskussionen går igang ? ud fra de punkter vi har

skrevet her. De bliver diskuteret ud fra konkrete cases.

 

Kl. 14.00

En halv times pause, velegnet til sandwich, smøger, the og kaffe

 

Kl. 14.30

Diskussionen fortsætter. Hvordan sikrer vi at Ægteskab uden Grænser

bliver hørt. Det er vigtigt, for vi ved hvor skoen trykker.

 

Kl. 17.00 Afslutning og spørgsmål fra pressen.

 

 

 

This was an invitation in Danish from the national association for

Danish-Foreign Couples

regarding a debate about the governments "new foreigner politic". The

politicians want to bring down the number of non-Danish citizens in our

country, and they will do so by making it very difficult for

Danish-foreign couples to get permission to stay together in DK.

 

Best regards.

 

Kenneth Wilson

spokesman, Couples without Borders