En smule hæderlighed, tak

Debat 22. februar 2002 i dagbladet Information

Af PREBEN WILHJELM medlem af Flygtningenævnet i perioden 1986-92 indstillet af Dansk Flygtningenævn
Ministeren skylder svar på denne himmelråbende selvmodsigelse


Asyl
Integrationsminister Haarder henviser stadig til den høje danske anerkendelsesprocent i asylsager, selv om UNHCR kalder det manipulation. Ville det ikke være mere hæderligt af ministeren at erkende, at det ganske enkelt skyldes, at vi på grund af de mange tidligere stramninger kun får de mest oplagte ansøgere, men til gengæld betydeligt færre (cirka 9.000) end Sverige (cirka 30.000) og Holland (cirka 70.000). Og at slutresultatet derfor er, at disse andre lande – også i forhold til befolkningstal – anerkender langt flere, end vi gør?
Ministeren vil nu have fjernet de medlemmer af Flygtningenævnet, som er udpeget efter indstilling fra Dansk Flygtningehjælp. Det er principielt helt forkert at have repræsentanter for en interesseorganisation med i et nævn af domstolslignende karakter, siger han. Det ville være utænkeligt for en egentlig domstol, siger han.
Begrundelsen holder ikke. De pågældende er ganske vist indstillet af Dansk Flygtningehjælp, men de er fuldstændig uafhængige. De er ikke ansat, og de får hverken honorarer eller instrukser af Dansk Flygtningehjælp. De kan nærmest sammenlignes med domsmænd og nævninger, som er indstillet af de politiske partier, men fungerer uafhængigt ved alle vore egentlige domstole, og som altså ikke er spor utænkelige.
Anderledes med de medlemmer af Flygtningenævnet, som er udpeget af henholdsvis integrations- og udenrigsministeriet. De er embedsmænd i disse ministerier, ansat under de pågældende ministre, og de passer sædvanligvis deres job i ministeriet ved siden af møderne i Flygtningenævnet.

Principielt forkert
De er endda kolleger til de embedsmænd i udlændingestyrelsen, som har truffet de administrative asylafgørelser i 1. instans. Se dét kan man kalde principielt forkert! Hér kan man med rette stille spørgsmål til uafhængigheden!
Og den slags ville være fuldstændig utænkeligt ved de egentlige domstole! Men sært nok: Det har ministeren ikke mindste blik for. Og ingen af de journalister, som har interviewet ham om sagen, har haft øje for denne himmelråbende selvmodsigelse.
Det vil være malplaceret at anmode et medlem af regeringen Fogh-Bendtsen om intellektuel redelighed. Er det mon i orden blot at anmode om en smule almindelig hæderlighed