Datoer for ikrafttrædelse af de nye regler om asyl, permanent ophold, familiesammenføring og lavere startydelse:

 

Familiesammenføringsreglerne gælder fra d. 1/7 (ved lovens

ikrafttrædelse)

Og det gælder også myndighedernes anvendelse af de nye strammere asylregler og

Asylprocedureregler også fra d 1/7

 

7-årskravet for at opnå  permanent ophold gælder fra  den 28/2 (den dag loven

blev fremsat). Altså  gælder overgangen fra de hidtidige 3-år til 7 år før meddelelse af permanent opholdstilladelse  kun for de personer der har søgt om opholdstilladelse/asyl den 28. februar eller senere. Og det gælder uanset om det drejer sig om asyl eller familiesammenføring eller anden form for opholdstilladelse(Dette afsnit er specielt opdateret d. 25.06.02 pga af  Udlændingestyrelsens referat fra møde i brugerpanel d. 26. marts 2002)

 

kilde:L 152 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og

ægteskabsloven med fl

Find evt selv på http://www.folketinget.dk/  - vælg her "dok" - og så "

Lovforslag fordelt på ministerområde" - og dernæst "Ministeriet for

Flygtninge, Indvandrere og Integration" - og så "Af ministeren.

Ikke-vedtagne" - og klik så på "L 152 Forslag til lov om ændring af

udlændingeloven og ægteskabsloven med fl. Her skal man klikke på "Lovf

som fremsat Till.A 3952"

Og du kan så her skrive de ord du vil søge på i browserens/explorers

søgemaskine (som findes i "rediger"-gardinet).  Det kan f.eks være

"ikrafttrædelse". Man kan også vælge at læse høringssvar under "bilag"

og læse folketingsdenbatterne under "1. og 2. behandling"

 

Personer, der allerede har fået asyl inden den 1. juli bliver ikke

omfattet af lovændringen med  den mindre startydelse de første 7 år ,

som træder i kraft fra d. 1. juli for de nye der får asyl efter denne dato.

 

Kilde L 126 (oversigt): Forslag til lov om ændring af lov om aktiv

socialpolitik og integrationsloven. (Ændring af reglerne om ret til

kontanthjælp, introduktionsydelse m.v.).

http://www.folketinget.dk

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen, Frederikshavn Multietniske Forening

E-mail: arnehans@post3.tele.dk , Tlf. 98425542

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn,DK

Hjemmeside: www.arnehansen.adsl.dk